Välkommen till 2020 års temautbildningar, för dig som är eller blir förtroendevald på din arbetsplats.

  • Tänk på att söka ledigt i god tid, minst 14 dagar i förväg.
  • Antalet utbildningsplatser per tillfälle är begränsat, anmäl dig idag.
  • Vårdförbundet står för fika och lunch, samt om du har extra kostnader för resa till/från utbildningen.

Temautbildning om arbetsmiljö 21 januari, 8 december

Utbildningen ges 21 januari och 8 december. Du anmäler dig till ett tillfälle.

Din uppgift som skyddsombud är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt arbetsmiljöansvar. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap och verktyg för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Temautbildning om lön 3 mars

Välkommen 3 mars. Temautbildningen om lön ger dig som är förtroendevald fördjupad kunskap om lönebildning och den partsgemensamma löneprocessen.

Temautbildning om MBL och samverkan 14 april, 29 oktober

Utbildningen ges 14 april och 29 oktober. Temadagen riktar sig i första hand till förtroendevald som är representant i samverkan och har gått grundutbildning senaste åren. Övriga förtroendevalda erbjuds plats om så finns.

Vi går bland annat igenom medbestämmandelag och samverkansavtal. Målet är att du ska känna dig trygg och kompetent vid samverkansbordet. 

Temautbildning om hälsosamma arbetstider 22 september

Välkommen 22 september. Den här temautbildningen ger dig som är förtroendevald verktyg och fördjupad kunskap om hur du tillsammans med medlemmarna och chefen på arbetsplatsen kan nå era gemensamma mål. Före 22 september går du igenom en webbutbildning "Vår arbetstid".

Mer information om respektive dag, samt anmälan hittar du via Aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkommen!

/Avdelningsstyrelsen