Regionstyrelsen beslutade i december 2021 om att satsa 40 miljoner kronor för att öka antalet vårdplatser, bland annat genom höjda löner för vissa medarbetare. Här presenterar vi Vårdförbundets syn på arbetsgivarens satsning.

För dig som arbetar inom regionen finns mer information om satsningen, och vilka det omfattar, att läsa på regionens intranät.

Så här tycker Vårdförbundet

  • Vi välkomnar pengar till våra yrkesgrupper
  • Lägg pengarna på löneöversynen
  • Ge chefer mandat att sätta lön i syfte behålla och attrahera medarbetare

Vårdförbundet välkomnar satsade pengar till våra medlemsgrupper. I fördelningen av pengarna är det viktigt att se att det finns fler legitimerade yrkesgrupper som bidrar och är essentiella byggstenar i att öppna och upprätthålla vårdplatser.

Då vi har ett löneavtal där kompetens ska premieras, hade vi sett att denna satsning på 40 miljoner (som är för lite) skulle ha lagts på löneöversynen för att kunna få den lönespridning och individuella lönesättning som vi kommit överens om med arbetsgivaren. Genom att lägga pengarna på löneöversynen ger vi chefer ett större utrymme att värdesätta kompetens samt mandat att vara delaktiga i löneöversynen vilket ger en bättre följsamhet till löneavtalet.