Dags att samlas till omval eller nyval! Uppdrag som förtroendevald på arbetsplats går ut 2019-10-15. Det gör även utökade uppdrag i samverkansgrupper på förvaltningsnivå, verksamhetsområde eller central samverkan hos alla länets arbetsgivare.