Här hittar du aktuell information om hur det går i löneprocessen hos olika arbetsgivare i avdelning Uppsala. Uppdatering sker löpande.

Så här går löneprocessen till

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

    1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
    2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
    3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
    4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Frågor? Skicka mejl till: kristian.hjerten@vardforbundet.se

Status hos din arbetsgivare

Region Uppsala

Nuläge: Överläggning genomförd, lönesamtal ska påbörjas. 
Lönesamtal klart: Maj
Utbetalning: Juni
Utfall: -
Medianlön: -

Uppsala kommun

Nuläge: Avstämning genomförd
Lönesamtal klart: Maj
Utbetalning: Juni
Utfall: 2,35%
Medianlön: 39 000 kr

Enköping kommun

Nuläge: Överläggning genomförd, lönesamtal ska påbörjas.
Lönesamtal klart: Maj
Utbetalning: Juni
Utfall: -
Medianlön: -

Tierp kommun

Nuläge: Överläggning genomförd, lönesamtal ska påbörjas.
Försenad process på grund av oklarheter med personal från arbetsgivarens sida.
Lönesamtal klart: Juni
Utbetalning: September
Utfall: -
Medianlön: -

Knivsta kommun

Nuläge: Avstämning genomförd.
Lönesamtal klart: April
Utbetalning: Maj
Utfall: 1,89%
Medianlön: 44 250 kr

Heby kommun

Nuläge: Avstämning genomförd.
Lönesamtal klart: April
Utbetalning: Maj
Utfall: 3,71%
Medianlön: 41 700 kr

Håbo kommun

Nuläge: Avstämning genomförd.
Lönesamtal klart: April
Utbetalning: Maj/juni
Utfall: 2,04%
Medianlön: 43 300 kr

Östhammar kommun

Nuläge: Påbörjat avstämningen men inte avslutat då alla inte fått lönesamtal.
Lönesamtal klart: Maj
Utbetalning: Juni
Utfall: -
Medianlön: -

Älvkarleby kommun

Nuläge: Avstämning genomförd.
Lönesamtal klart: April
Utbetalning: Maj
Utfall: 4,89%
Medianlön: 37 800 kr

Skandion kommun

Nuläge: Överläggning genomförd, inväntar avstämning.
Lönesamtal klart: April
Utbetalning: April
Utfall: -
Medianlön: -