Överläggning om beräkning av semesterkvot och övertidsersättning vid utbildningsanställning gav ett positivt resultat för Vårdförbundets medlemmar på Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag skrev i januari 2019 om hur arbetsgivaren på Karolinska Universitetssjukhuset beräknade semesterkvot och övertidsersättning för de med utbildningsanställningar.

Vårdförbundet ville gärna få frågan prövad och när en medlem kontaktade oss och berättade att när hon tagit ut två semesterdagar under terminen hade arbetsgivaren dragit fyra semesterdagar öppnades sig möjligheten. Med det konkreta exemplet som underlag begärde vi en överläggning med arbetsgivaren.

Arbetsgivaren stod fast vid sin ståndpunkt, men vi kände oss säkra på vår sak och gav oss inte där. Efter att ha haft ytterligare möten på en mer övergripande nivå hos arbetsgivaren kom de till slut fram till att de delade vår tolkning.

Det innebär att flera medlemmar kommer få tillbaka semesterdagar och få ytterligare ersättning för övertid i den mån det blivit fel.

Att det finns attraktiva vägar för kompetensutveckling för medlemmarna är en viktig fråga för Vårdförbundet och varje steg i den riktningen är betydelsefullt. Vi gläder oss åt framgången och hoppas att arbetsgivaren arbetar vidare med att göra avtalen mer attraktiva. De borde ta bort det otidsenliga kravet på att arbeta kvar efter avslutad utbildning och i stället behålla och rekrytera sina medarbetare genom att skapa en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.

Stort tack till alla som uppmärksammade Vårdförbundet om de felaktiga beräkningarna. Vi vet i dagsläget inte hur många som kommer få tillbaka semesterdagar eller retroaktiv övertidsersättning, men vi har bett om återkoppling från arbetsgivaren i frågan.

Patrik Reisberg
Förbundsombudsman

Korrigering för dig som har eller har haft ett utbildningsavtal

Vi har efter överläggningar kommit överens med arbetsgivaren på Karolinska Universitetssjukhuset att de ska korrigera felaktigheter som kan ha uppstått gällande semesterkvot och övertidsersättning för de som har eller har haft utbildningsavtal. Korrigeringarna kommer att göras retroaktivt från 1 januari 2018

Arbetsgivaren har bedömt att de kommer behöva första kvartalet på sig för att korrigera detta. Tror du att det förekommit fel tidigare än så behöver du själv kontakta lönekontoret.

Arbetar du i en annan del av regionen och har eller har haft en utbildningsanställning och tror att arbetsgivaren gjort felaktiga beräkningar tveka inte att ta kontakt. För att det ska vara aktuellt behöver du haft en utbildningsanställning där du haft din ordinarie lön under studietiden.

Har du frågor eller funderingar kan du nå Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.