Sommaren närmar sig sitt slut och som vanligt har det förekommit många reportage om hur belastad den varit. Jag är ledsen att säga detta men det har snart blivit ”vardagsmat” för var och en som inte finns som anställd i vården eller själv haft behov av att få hjälp av vården.

Det är en skrämmande och farlig utveckling som gör det ännu viktigare för oss alla att sakligt och konstruktivt förmedla den vardagsverklighet som vi ständigt befinner oss i under hela året!

I förra veckan skickades en enkät ut till förtroendevald på arbetsplatsen, för att undersöka hur har det egentligen sett ut! Fråga din förtroendevalda om hen fått enkäten och hjälps åt att fylla i den. Om vi får fakta om hur det sett ut under sommaren kan vi bemöta arbetsgivarens eventuella kommentarer som; ”det har ju fungerat bra i sommar” och ” vi har inte haft några problem utan med hjälp av medarbetaren fått sommaren att fungera bra”.

Som ni säkert minns tecknades strax före sommaren till slut ett nytt löneavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vårdförbundet. När det väl kommit på plats nationellt påbörjades ett intensivt arbete på lokalnivå för att jobba vidare med det. Inför sommarsemestrarna hade därför Vårdförbundet avdelning Stockholm kontakt med den flesta av de 26 kommuner som finns inom Stockholms län. I några pågår just nu löneöversynen för fullt.

Vad gäller Region Stockholm och de nämnder och bolag som är kopplade till den träffades vi inför sommaren och direkt efter semestern. Det resulterade i att vi kommit överens om förutsättningarna för hur löneöversynen inom Region Stockholm skall hanteras i det stora hela. Vi har gemensamt tagit fram kriterier för särskilt yrkesskickliga och har i det arbetet haft en stor samsyn kring principen för detta. Vi är också överens om att detta behöver fortsätta utvecklas under hela avtalstiden.

Framåt kommer nu det att genomföras överläggningar på de olika nämnder; Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) med flera samt bolagen St. Erik ögonsjukhus, AISAB (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB), Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och TioHundra AB. Capio St. Göran berörs men hanteras av den riksklubb som vi har i organisationen.  

Vi som medlemmar kan alltså förvänta oss att inom relativt snar framtid kallas till lönesamtal och efter det kunna få vår nya lön. Läs gärna Mia Lehtonens tankar kring lönesamtalen

OBS! I avtalet beskrivs att lönen kommer vara retroaktiv från 1 april 2019. Där beskrivs också att lönenivåer och lönestruktur särskilt ska uppmärksammas inom varje yrke. Satsningar ska göras för ökad lönespridning där målet är en prioritering av särskilt yrkesskickliga. Detta kommer vi som organisation förstås särskilt bevaka både på nämnd-, bolag- och regionnivå samt inom kommunerna, att det faktiskt blir verkstad! Och det som nu sker i år. Utvecklingen och utfallet av detta kommer framåt att ligga till grund för hur förbundet ska agera redan 2020 när vi har möjlighet att säga upp avtalet.

Vi fortsätter att kämpa för en god löneutveckling för alla, och en ökning för de särskilt yrkesskickliga inom alla våra medlemsgrupper. I denna kamp måste vi vara många som påverkar på arbetsplatser och mot politiker både regionalt och nationellt. Som alltid lyckas vi bäst om vi är många som hjälps åt att driva våra frågor!

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm