I vår bransch förekommer många timmar på övertid, tid som ligger utanför den tid som normalt är den tid vi är schemalagda att arbeta. Tid utöver den anställningsgrad som jag som medarbetare på min arbetsplats är anställd att genomföra.

Att vi jobbar övertid är väl inte så farligt, eller?

I Sverige har vi en arbetstidslag som reglerar hur mycket arbetstid som vi är skyldiga att genomföra. Arbetstiden regleras också av det kollektivavtal som ligger i vår enskilda anställning. Finns inget kollektivavtal skall du själv komma överens med din arbetsgivare om vilka förutsättningar som gäller för just din anställning.

Arbetstidslagen är en så kallad skyddslag, den är skapad för att skydda oss, för att värna så vi inte blir sjuka av att jobba. Den tillsammans med arbetsmiljölagen är de två starkaste lagarna som ska se till att vi inte blir sjuka av jobbet.

Okej, då har vi förutsättningarna klar för oss, men hur kommer det sig då att det förekommer så mycket övertid inom hälso- och sjukvården?

Jag tror att det bland annat beror på att en del av oss ser övertidsarbete som en stor möjlighet till att höja månadsinkomsten. Grunden till det ligger i att vi från första början har en felaktigt låg månadslön! En lön som är baserad på en samhällsvärdering, kvinnligt dominerade yrken har lägre status och har lägre betalt rent generellt. När man diskuterar hur parterna hanterar löneökningar i Sverige resonerar man ofta om två olika sektorer, den närande och den tärande, gissa vilken våra professioner befinner sig inom?

Den andra orsaken till att många av oss jobbar mycket övertid är att vi vet att om inte jag ställer upp kanske jag blir beordrad och då kan jag lika gärna göra det ”frivilligt”. Men framförallt vet vi alla att om det blir en ”lucka” blir mina kollegor drabbade och den person vi vårdar kommer drabbas och då ställer vi upp!

Viktig information!! Det finns inget som heter frivillig övertid enligt arbetstidslagen!

Om vi dessutom ständigt löser problemet genom att ställa upp och ta övertid så behöver ju heller inte arbetsgivaren göra så väldigt mycket åt grundproblematiken, att vi är för få och vi som redan finns är för dåligt värderade i grunden!

Vårdförbundet antog i höstas en strategi för hur vi aktivt vill arbeta med övertidsfrågan, som en del i den strategin finns en informationsbroschyr till dig om hur du kan tänka kring övertid

En sista tanke att reflektera över. Arbetstidslagens regelverk säger att du inte får jobba mer än 50 timmar per månad eller 4 veckor i övertid. Har du arbetat så mycket övertid har du jobbat mer än en vecka extra den månaden, om du jobbar 250 timmar övertid under ett år så har du jobbat motsvarande 4 veckors semester!

Vi beskriver ofta att det är ohållbart och svårt att orka jobba på våra arbetsplatser, ändå ställer vi allt för ofta upp på att jobba en massa övertid om det ens registreras som övertid! Ofta maskeras den nämligen som annat då arbetsgivaren känner till de gränser som arbetstidslagen sätter.

Vill vi få en bättre arbetsmiljö och bättre villkor måste vi också säga allt mer nej till ” frivillig” övertid!


Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm