Pengar i olika valörer sedlar och mynt

Löneåret 2019 är precis avslutat med avstämningar efter förra årets förhandlingar. Mina tankar kring 2019 gäller främst de framgångar vi fick med HÖK 19 och med att Vårdförbundet inte backade på sina villkor och stod upp mot arbetsgivarna i enad front.

Hur arbetsgivarna var förberedda inför löneförhandlingarna varierade mycket. Några hade tydliga kriterier, planer för medarbetarna och en långsiktig vision. Andra arbetsgivare kändes mer ”tagna på sängen” av allvaret i löneförhandlingarna. Några av de mindre arbetsgivarna i Stockholmsregionen har lyckats få till bra utfall för sina medarbetare och även satsningar på särskilt yrkesskickliga.

Vad särskilt yrkesskickliga innebär för våra yrkeskategorier kan man ha många tankar och åsikter kring. Jag tänker att en kollega som för mig är särskilt yrkesskicklig är den person som på arbetsplatsen har lång, gedigen erfarenhet, söker nya kunskaper, vill utveckla verksamheten och som finns som stöttepelare för nya kollegor och är den person som bara vet allt.

Fick jag sätta ett namn på personen skulle det vara Gunnel som lärde mig så mycket om hur det är att vara sjuksköterska och hur man växer i sin nya roll, när jag var nyexaminerad för snart 15 år sedan.

Att just lång erfarenhet är en av parametrarna som bör ligga till grund för särskilt yrkesskickliga beror på att vi ser statistiskt sett att löneutvecklingen stannar av/uteblir runt 40 års ålder, och att för att dessa kollegor ska stanna kvar, fortsätta utveckla vården och fortsätta utgöra den stabila grundpelare vi ha på våra enheter behöver de värdesättas för den erfarenhet och kunskap de besitter.

Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Därför krävs - utöver en god löneutveckling för alla - en löneinjektion som riktas till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, chefer och avancerade specialistsjuksköterskor. Vi vill spräcka det “löneglastak” som många fastnar under idag!

Cecilia Asp-Paulrud
Styrelseledamot avdelning Stockholm