Många kommuner och landsting i landet har genomfört AST, Akademisk specialisttjänstgöring. I Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting, SLL) har det varit trögt. Införandet av utbildningstjänster såg Vårdförbundet ändå som ett litet steg i rätt riktning trots att det högst bekymmersamma återbetalningskravet finns kvar.

Nu skulle du som sökte tjänsten kunna utbilda dig med bibehållna anställningsförmåner i stället för reducerad lön. För Region Stockholm är det angeläget att få fler specialistutbildade sjuksköterskor om personalförsörjningen ska kunna säkras.

Om målet är att långsiktigt säkra personalförsörjningen tänker jag att omsorgen om de anställda måste komma i första rummet. När våra förtroendevalda träffar landstingsledningen finns ofta en samsyn när det gäller detta. Bra arbetsmiljö och goda villkor behövs om dagens unga ska söka sig till hälso- och sjukvården och vilja stanna där.

Mot den bakgrunden blir det märkligt när medlemmar som går på utbildningsanställning hör av sig till Vårdförbundet och berättar att de inte kan vara partiellt föräldralediga eller att de får en semesterkvot på 2,0. Anledningen skulle enligt arbetsgivaren vara att de studerar på halvtid. Detta trots att utbildningen sker inom ramen för anställningen och på arbetsgivarens initiativ!

Förhoppningsvis är detta ett problem som uppstått för att den ena handen inte vet vad den andra gör. Det verkar ibland som att systemen styr oss snarare en tvärtom. I Heroma läggs utbildningsanställningen in som att du är tjänstledig för studier på halvtid. En lösning vore att i stället lägga in studiedelen i ett skuggschema i systemet, då blir semesterkvoten korrekt även vid kortare frånvaro.

Jag tänker att en arbetsgivare som vill framstå som attraktiv i dagens samhälle inte lägger hinder för sina anställda att hitta lösningar för att kombinera yrkesliv och familjeliv oavsett om de studerar eller inte. De drar heller inte dubbla semesterdagar när du har en utbildningsanställning.

Vårdförbundet anser fortsatt att avtalen i Region Stockholm är bekymmersamma. Arbetsgivaren borde kunna rekrytera och behålla sin personal genom att vara attraktiva arbetsgivare. Att med ekonomiska styrmedel försöka tvinga medarbetare att vara kvar mot sin vilja tror vi varken gagnar medarbetaren, kollegorna eller verksamheten i stort. Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och där behöver arbetsgivarna ta ett gemensamt ansvar. Det enda rimliga är att arbetsgivaren helt står för kostnaden utan återbetalningskrav.

Har du frågor eller problem rörande din utbildningsanställning tveka inte att ta kontakt.

Patrik Reisberg
Förbundsombudsman