Skylt med text förtroendevald, skyddsombud

Vi är nya som förtroendevalda och skyddsombud på Närakuten. Det är ett spännande uppdrag. Eftersom vår verksamhet är så ny är det en konstant utveckling.

Vi heter Carin Lhotsky och Malin Steninger och vi arbetar på Närakuten Rosenlund. Närakuterna öppnade för att avlasta akutmottagningarna på sjukhusen. Närakuten finns utöver på Rosenlund i Handen, Huddinge, Danderyd, Järva och Haga i SLSOs (Stockholms läns sjukvårdsområde) regi. Vi har öppet 8-22 varje dag året om. Vårt uppdrag är kortfattat att ta hand om akuta ärenden som inte behöver de stora sjukhusens alla resurser så som exempelvis inläggning på vårdavdelning. Våra patienter från 0 år och uppåt söker för bland annat frakturmisstanke, DVT-utredning, sårskada och infektioner.

Vi är nya som förtroendevalda och skyddsombud på Närakuten. Det är ett spännande uppdrag. Eftersom vår verksamhet är så ny är det en konstant utveckling. Antalet patienter har stadigt ökat sedan vi öppnade för snart ett och ett halvt år sedan. Då hade vi runt 80 patienter på en dag och nu har vi ca 120 st. Även om bemanningen av både läkare, undersköterskor och sjuksköterskor också har ökat har vi nu börjat nå en gräns där det som från början kändes som gigantiska lokaler nu är för litet. Vissa dagar räcker varken datorer eller undersökningsrum till, för att inte tala om väntrummen som bitvis är knökfulla.

Som vi ser det är dock vårt största arbetsmiljöproblem, som vi delar med de andra Närakuterna, att vi stänger verksamheten kl. 22 och sedan slutar kvällspasset kl. 22.15. Det är en svår balansgång. Å ena sidan är det vårt uppdrag att ta emot och behandla patienter fram till stängning, men görs det utan begränsningar så går det inte att stämpla ut en kvart senare.

Detta är ett erkänt problem och en förtröstan är att vi hos chefen har en stöttning och en konstant pågående dialog om hur det ska kunna lösas. Det är dock svårt att hitta en generell lösning som passar i alla lägen. Som det ser ut nu jobbar vi med ett öga på klockan medan vi bedömer patienternas vårdbehov vilket i längden inte är en hållbart arbetssituation.


Carin Lhotsky
Förtroendevald på Närakuten Rosenlund


Malin Steninger
Förtroendevald på Närakuten Rosenlund