Jag heter Kristina Olausson och arbetar som vårdchef inom verksamhetsområde Kirurgi och urologi samt Ortopedi vid Danderyds sjukhus AB. Jobbet som vårdchef innebär att jag bland annat har övergripande omvårdnadsansvar över verksamhetsområdenas vårdavdelningar och mottagningar.

Rent konkret så är jag chef över vårdenhetscheferna för respektive avdelning och enhet, dvs det man brukar kalla för en ”mellanchef”. I det dagliga innebär det att jag jobbar mycket med kompetensförsörjning och arbetsmiljö, där fokus under de senaste åren varit hur vi får sjuksköterskor att stanna i vården. Vilket i sin tur handlat mycket om att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, införa kompetensstegar för att skapa förutsättningar för karriärutveckling samt arbeta för en säker vårdmiljö för patienterna.  

Det är ett fantastiskt roligt och utvecklande arbete att vara chef och ledare och mitt intresse för ledarskap började redan tidigt i karriären. Jag blev färdig onkologisjuksköterska 1996 och fick mitt första jobb på Södersjukhusets Radioterapiavdelning. Det tog inte lång tid innan jag blev engagerad fackligt då jag har lite svårt att hålla tyst och kände att jag ville ta ansvar. Och det var nog mitt intresse för ledarskap började. Ganska snabbt så fick jag uppdraget att jobba som sektionsledare där jag fick möjlighet att leda det dagliga operativa arbetet och intresset för ledarskap bara ökade.

Men vad är det då jag gillar med chef och ledarskap?

Det inte bara vara att få bestämma utan snarare att få vara med och påverka. I början av 2000-talet fick jag mitt första chefsjobb, enhetschef på onkologiska klinikens konsultenhet och sedan dess har jag haft olika chefs- och ledarjobb för att idag arbeta som vårdchef.

För mig har det varit viktigt att vidareutbilda mig och en del i detta har varit min forskarutbildning. Jag disputerade i december 2016 och jag upplever att det är en stor fördel att ha en vetenskaplig utbildning när man är chef och ledare inom vården – att arbeta evidensbaserat är för mig A och O.

Jag jobbar också med chefsrekrytering och jag har träffat många kandidater som söker chefsjobb, vilket fått mig att reflektera kring vad är en bra chef och hur blir man en bra chef? Ofta så söker man efter erfarna chefer och ledare, men man söker ofta också efter personer som har visat på bra ledarskap och engagemang, men kanske inte fått chansen att utöva det i rollen som chef. Så ser du ledarskapet som en möjlig karriärväg så finns det saker man kan jobba med för att öka sin ledarskapskompetens.

Ett sätt är att engagera sig fackligt, då får man erfarenhet i att samverka, tänka strategiskt, avtalskunskap och mycket mer. Det visar också att man som person har ett engagemang för verksamheten och du bygger också upp ett nätverk med drivande personer.

Att bygga ett nätverk tar tid men det ger så mycket att ha kontakter och kollegor, vilket hjälper dig i din framtida karriär. Det behöver inte alltid betyda att man byter arbetsplats utan du kan också engagera dig i ideella föreningar inom yrkesområdet. Jag själv har varit aktiv i Sjuksköterskor i Cancervård, en sektion i Svensk Sjuksköterskeförening, och det arbetet har givit mig ett stort nationellt och internationellt nätverk med massor med härliga kollegor. Så mitt tips till dig som vill bli chef är – visa att du är engagerad, bredda ditt nätverk och får du möjlighet - vidareutbilda dig inom ledarskap.  

Kristina Olausson
Vårdchef
VO Kirurgi och urologi samt VO Ortopedi
Danderyds sjukhus AB