5 475 kronor samlade Vårdförbundet avdelning Stockholm in till Girl Child Education Fund i samband med årsmötet den 10 oktober. - Det är en organisation som är kopplad till våra professioner och till våra värderingar, säger Emma Jonsson, avdelningsordförande Vårdförbundet Stockholm

Girl Child Education Fund arbetar för att afrikanska föräldralösa flickor ska få en skolutbildning. De flesta av dessa flickor är föräldralösa på grund av HIV/AIDS, och fonden stöder flickor vars förälder/föräldrar arbetat som sjuksköterskor.

- Vi har under flera års tid haft insamling till denna fond i samband med våra årsmöten, det har blivit som en tradition, berättar Emma Jonsson

Skapar engagemang

Girl Child Education Fund drivs av International Council of Nurses, ICN, och Florence Nightingale International Foundation, FNIF. Vårdförbundet stöder projektet tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening.

- Det är glädjande att vi samlade in 5475 kr i en tid av inflation, höga elpriser och flera humanitära insatser med tillhörande insamlingar. Det säger något om våra medlemmars engagemang!

 

Mer om: Girl Child Education Fund

Läs om Vårdförbundets engagemang i fonden