Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus AB har beslutat att dra in redan beviljad semester samt att erbjuda kompensation för att frivilligt avstå beviljad semester.

Vårdförbundet anser inte att semestrar generellt kan dras in för en hel arbetsgrupp, utan enskilda bedömningar måste göras och förhandlas utifrån medbestämmandelagen, MBL. Arbetsgivaren tar det slutgiltiga beslutet men måste först redovisa sina skäl, beskriva hur arbetsbördan fördelas, vilka åtgärder som vidtagits innan beslut om att dra in semester tas.

Vårdförbundet har yrkat på 6000kr per indragen semesterdag plus en extra semesterdag, vilket är en betydligt bättre ersättning än den som arbetsgivaren erbjuder (även om det inte kan ersätta vad det innebär med ändrade planer, missad vila och återhämtning). Både Karolinska och Danderyd har avslagit vårt yrkande och har inte velat diskutera någon annan nivå än den de har satt.

Vårdförbundet tycker det är väldigt olyckligt eftersom vila och återhämtning är det som framför allt behövs just nu. Kan detta inte tillgodoses skall det ersättas på ett sätt som visar vilket stort ingripande det är att medlemmar inte får ut sin semester.

Irene Svenonius har också sagt till Expressen att det finns inga budgetramar för att bekämpa pandemin, alla verksamheter kommer kompenseras fullt ut för sina kostnader...

Här finns hela reportaget från Expressen, reporter Ebba Kulneff

Corona i Sverige - Vårdpersonalens julledigt dras in

Julen nalkas – men det betyder inte lugn och ro för vårdpersonal runtom i Sverige. På Karolinska universitetssjukhuset dras hela eller delar av ledigheten in för 650 personer. – Det är arbetsgivarens urusla personalpolitik under många år som har lett till den här situationen, säger Mira Nyberg, förtroendevald för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset.