Är det lagligt? Hur ska vi orka?

Texten är uppdaterad.

Vårdförbundet kräver åtgärder av arbetsgivaren

Som vi informerade om förra veckan (se nedan) anser vi att Karolinska Universitetssjukhuset bryter mot lagen när de inom vissa verksamheter schemalägger övertid. Detta har vi tydligt meddelat arbetsgivaren och vi kräver åtgärder.

Vårdförbundet anser fortsatt att övertid inte kan schemaläggas och har nu skickat in en begäran till Arbetsmiljöverket för att de som tillsynsmyndighet ska komma med sitt ställningstagande i frågan. Begäran skickades in av huvudskyddsombud idag på förmiddagen.

Vårdförbundet kommer under de närmaste dagarna att skicka in förhandlingsframställningar gällande hanteringen av detta utifrån olika aspekter.

 

Vi vill att ni ska veta att vi tar den här frågan på allra största allvar. Vi vill verkligen uppmana dig som inte vill "ta på dig" att jobba "extrapass", att säga nej. Det är en markering. Arbetsgivaren kan fortfarande beordra dig och du kan inte vägra, men du kan framföra skäl till varför just du inte är lämplig. Är du så utarbetad och trött att du inte orkar arbeta och det riskerar din hälsa behöver du tala om det för din chef och då ska din chef ta hänsyn till det. Det finns också andra skäl som gör att du inte ska bli beordrad.

Dock är det viktigt att du går till arbetet om arbetsgivaren trots allt beordrar dig att arbeta, så att du inte anklagas för arbetsvägran.

Vi återkommer med uppdaterad information allteftersom. 

Begäran om ändring

Med stöd av § 19a i Arbetstidslagen lämnade Vårdförbundets skyddsombud igår den 17/12 en framställan till Karolinska Universitetssjukhuset med begäran om ändring av beslutet att schemalägga övertid inom intensivvården. Om arbetsgivaren inte vidtar tillräckliga åtgärder kan framställan komma att lämnas vidare till Arbetsmiljöverket för prövning. Vårdförbundet kan inte se att det är förenligt med lagen att planera övertid på det sätt som Karolinska gör.

Vilka finns kvar i tjänst nästa år?

Pressen på personalen är oerhört stor redan med ordinarie veckoarbetstid. Lagens arbetstidsregler finns för att skydda personalen. Vi ser ökade sjuktal och talar med många som är på och över bristningsgränsen. Vem ska ge vård till de människor som med eller utan covidinfektion behöver intensivvård framöver? Vi befinner oss på ett sluttande plan med stora risker för såväl personalens hälsa som för patientsäkerheten. Att den senare hotas är en ytterligare börda för personalen, som utsätts för en oerhörd psykisk och etisk stress.


Fördelningen av resurser inom intensivvården behöver ses över såväl inom Region Stockholm som inom landet. En snedbelastning idag får konsekvenser för möjligheterna att bemanna på såväl kort som lång sikt. Detta är ett akut problem som måste åtgärdas nu av ansvariga arbetsgivare och styrande politiker.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss!