Även om vi är mitt i en pandemi gäller fortfarande lagar och avtal, som inte kan sättas ur spel hur som helst. Arbetsgivarna har kunnat förutse och planera för att bättre hantera en hel del av det som sker idag och haft möjlighet att stå betydligt mer förberedda. Läs om situationen på Karolinska universitetssjukhuset.

Övertid får inte hanteras hur som helst

I media har ni kunnat höra och läsa om att PMI på Karolinska nu planerar in övertid i schemat. Vårdförbundet reagerar STARKT på detta. I media framkommer att vi är oeniga. Det är vi naturligtvis men Karolinska har inte samverkat beslutet eller tagit upp det i någon MBL-förhandling. Vi har kunnat läsa om det i media innan det ens var utskickat till medlemmarna som berörs. Ni är många som reagerat och hört av er. Det är BRA!

Ni kan höra på radio idag, att Karolinska är det universitetssjukhus som ökat sitt övertidsuttag mest jämfört med förra året och också står för mer än en tredjedel av det övertidsuttag som universitetssjukhusen tar ut av sina medarbetare. Sjuksköterskegruppen är den yrkesgrupp som står för merparten av övertidsuttaget. Vårdförbundet har tackat nej till att teckna ett kollektivavtal om utökad veckoarbetstid inom intensivvården, eftersom Karolinska inte kunde visa vilket faktiskt behov de hade och vi såg att det inte fanns utrymme för de motkrav i form av vila och återhämtning som skulle behövas. Vi ser nu över vilka åtgärder vi ska vidta. Vårdförbundet anser att övertid inte kan planeras.


Indragen semester förhandlas

En del av er har fått höra att er beviljade semester är indragen eller kommer att dras in, andra att det finns risk för det. I den här frågan har Vårdförbundet ställt sig oenig till att det tas ett generellt beslut och ifrågasätter också om arbetsgivaren har fog för att göra det. Bedömning ska göras utifrån varje enskilt fall och den förhandlingen med Vårdförbundet är inte avslutad ännu. Ta kontakt om du fått din semester indragen redan från datum före den 21/12.

Även om vi är mitt i en pandemi så gäller fortfarande lagar och avtal och de kan inte sättas ur spel hur som helst. Arbetsgivarna har kunnat förutse och planera för att bättre hantera en hel del av det som sker idag och har därmed haft möjlighet att stå betydligt mer förberedda.


Vi håller er medlemmar uppdaterade allteftersom och återkommer med information om vad som händer.

Avdelningsstyrelsen i Stockholm