SKR har på begäran av Region Stockholm beslutat att avaktivera krislägesavtalet från och med 1 september. Vad händer nu och vad innebär det för dig som varit anvisad enligt avtalet?

Vad händer nu?

Just nu håller vi i Stockholm på att se över eventuella villkorsmässiga felaktigheter som skett under pandemin. Vi kommer sannolikt att återkomma i dessa frågor. Även under en pandemi har arbetsgivaren att förhålla sig till de lagar och regler som gäller. Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss om du är fundersam över hur arbetsgivaren hanterat dig. 

Vårdförbundet är också via förtroendevalda delaktiga i utvärderingar av krislägesavtalet samt Covidarbetet på såväl region- som nämnd- och bolagsnivå. Vi är också delaktiga i och lämnar input till de planer som utarbetas för att hantera olika scenarier för hur pandemin kan utvecklas i Stockholm i höst. 

Vi vet att många är oerhört slitna efter det som varit och vi vill uppmana dig att värna ditt mående och att ta vara på de möjligheter till stöd som du ska ha tillgång till genom arbetsgivaren. 

Vad innebär det för dig som varit anvisad enligt krislägesavtalet?

För dig som varit anvisad enligt krislägesavtalet är det viktigt att det är tydligt vilket som är ditt sista pass enligt villkoren i krislägesavtalet. Du har rätt till 24 timmars vila innan du går på schema enligt AB (allmänna bestämmelser) och andra kollektivavtal igen. Om det är oklart, vänd dig i första hand till din chef, men du är naturligtvis välkommen att vända dig till din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt