Vårdförbundet i Stockholm har, till skillnad mot några andra fackförbund i regionen, valt att inte teckna ett lokalt kollektivavtal med Region Stockholm om att nästa år kunna spara fler semesterdagar än de 30 dagar som vårt centrala avtal, Allmänna Bestämmelser (AB), anger.

Det finns ett avtal som tecknades under pandemin och som löper ut i december. När det tecknades var vi överens om att pandemin var ett skäl till att det kanske inte gick att lägga ut så mycket semester som våra medlemmar har rätt till och att antalet personer med mer än 30 dagar vid årsskiftet 22/23 skulle vara minimalt.

Viktigt att kunna få ut sin semester

Vårdförbundet i Stockholm ville i förhandling med Region Stockholm ha garantier för att semestern ska kunna tas ut, och ha med ekonomiska incitament som skulle göra det lönsamt för arbetsgivaren att ge våra medlemmar sin lagstadgade och kollektivavtalade semester (läs: kosta pengar om semestern inte läggs ut). Till de kraven sa regionen nej. 

Vi tolkar det som att regionen vill kapa köer och hjälpa andra regioner genom att fortsätta att låna våra medlemmars återhämtningstid bundet tillsvidare med, för medlemmarna, usla villkor och nollränta. 

Förutsättningarna har varit tydliga länge

En del arbetsgivare säger att det är för kort tid kvar av året för att lägga ut semestern. Då svarar vi att det har varit tydligt sedan avtalet skrevs i början av pandemin att antalet sparade dagar ska vara nere på 30 den 31 december 2022.  Egentligen har det varit tydligt sedan ännu tidigare, då det sedan 2017 har varit inskrivet i AB att antalet sparade semesterdagar ska minskas enligt särskilda intervaller från 40 till 30 under en övergångsperiod på 5 år.

Region Stockholms arbetsgivare har en enorm återhämtningsskuld att betala tillbaka, att fortsätta låna utan att betala ränta och utan tankar på att betala tillbaka är inte rätt väg att gå. 

Sök alltid din semester!

Du som medlem kan hävda din rätt och sätta press på arbetsgivaren och kräva din semester. Sök och få nej. Det är bättre än att inte söka alls ”för det går ändå inte”.  Spara det skriftliga avslaget och meddela oss. Upprepa och upprepa och upprepa. Visa att semester och annan ledighet är viktig. På det sättet måste arbetsgivarna börja tänka semester och ledighet hela året, inte bara huvudsemester under sommaren, som de dessutom köper sig fri från och avbryter för några.  

Sparad semester betalas ut i pengar

Att det inte finns något nytt lokalt kollektivavtal innebär att du som vid årsskiftet har mer än 30 dagar sparad semester får de överskridande dagarna utbetalt i pengar med februarilönen. Och du, 30 dagar är fortfarande mycket- hela 6 veckor!

Styrelsen avdelning Stockholm