Som du säkerligen känner till har varsel lagts på Karolinska Universitetssjukhuset. Det första varslet omfattar 550 administrativa tjänster/administrativa arbetsuppgifter.

Vårdförbundet har följt frågan och använt de möjligheter till inflytande som vi har under processens gång sedan varslet lades före sommaren. Vår bild är att neddragningarna i stort får mycket små konsekvenser när det gäller våra medlemsgrupper i form av uppsägningar och/eller omplaceringar, men självklart så är en påverkad anställning alltid en stor sak för den individ som berörs och vår strävan är att kunna finnas som stöd i den situationen. Det är samtidigt också så att neddragningarna riskerar att få stora arbetsmiljömässiga konsekvenser för de som blir kvar, i en redan hårt belastad verksamhet, och det fortsätter Vårdförbundet att arbeta aktivt och ihärdigt med i våra kontakter med arbetsgivaren!

Vårdförbundet står nu inför att träffa arbetsgivaren för att inleda förhandlingar gällande de aktuella personalneddragningarna i Karolinskas varsel nr 1, dvs gällande administrativa tjänster. De underlag vi hittills fått från arbetsgivaren är svårtydda. Processen kompliceras av att det parallellt med varsel pågår även andra organisatoriska förändringar i verksamheten. Vi vet att de allra flesta medlemmar inte arbetar i administrativa tjänster, men är du en av dem som gör det är vi måna om att du läser vidare. Den försenade processen börjar nu komma fram till det skede då det ska bli klart vilka individer som faktiskt kommer att påverkas av varslet. Inför förhandlingarna är vi måna om att ha kontakt med dig som skulle kunna komma att beröras.

Om du:

  • ombetts inkomma med en kompetensprofil
  • meddelats att den tjänst du i dagsläget innehar ska försvinna
    eller
  • har andra skäl att tro att du som person kan beröras av omplacering eller uppsägning

så vill vi gärna att du hör av dig!

Självklart är du också oavsett detta välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor!

Du som berörs av punkt 1 eller 2 ovan, kontakta gärna:
Hanna Rönnell, förbundsombudsman Vårdförbundet, hanna.ronnell@vardforbundet.se alt. 08-453 21 29

Övriga frågor hänvisas till:

Vårdförbundet Centra Huddinge, e-post: vardforbundet.karolinska@sll.se
Vårdförbundet Centra Solna, e-post: vardforbundetsolna.karolinska@sll.se
Vårdförbundet Direkt, 0771-420 420

Du har fått detta medlemsutskick då du enligt vårt medlemssystem har en anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Har du rört på dig och missat att uppdatera dina uppgifter hos oss? Uppdatera dina uppgifter här nedan alternativt hos Vårdförbundet Direkt 0771-420 420. För att du ska erhålla relevant information är det viktigt att vi vet var du är anställd och vilka kontaktuppgifter du nås på.