Vårdförbundet har de senaste åren vid två tillfällen bjudit in medlemmar och politiker för samtal om framtiden och kompetensområdet som leg. biomedicinsk analytiker har i vården. Medlemmarna har på mötet bidragit och talat om vad som är viktigt att utveckla på arbetsplatserna.

Dessa tillfällen har varit välbesökta och flera politiker har vittnat om att innehållet varit av stort värde för uppdraget som politiker i Region Stockholm. Vid dessa uppskattade möten har medlemmarna fått tillfälle att beskriva sin vardag. 

Nu vill vi höra vad som hänt sedan sist!

Politikerna har fått uppdraget att komma och ge en återkoppling vad de har gjort med kunskapen de fick vid mötestillfällena.

Frågor som vi vill få svar på:

  • Vad har ni konkret gjort av den kunskap som ni fick på våra möten?
  • Vad vill ni göra framåt?
  • Vad har ni gjort för att främja utvecklingen inom området?
  • Vilka kvalitetskrav ska upprätthållas för att säkerställa kvalité?
  • Hur ska tillväxten inom yrket leg. biomedicinsk analytiker säkras för att invånarna ska få ”rätt” diagnos eller behandling.

Vi tänker oss att vi fortsätter samtalet och förhoppningsvis kan vi konkretisera hur det ska ske i större grad.

Förberedelser för dig som medlem

Egna tankar om hur utvecklingen ser ut på din arbetsplats. Vad anser du behöver stärkas? Presentera gärna hur det ska gå till att nå dit.

När och var

Den 15 april på Nationella kansliet, lokal Mötesplatsen Adolf Fredriks Kyrkogata 11. Vi startar kl. 17.00 med lättare förtäring. Mötet börjar kl. 17.30-20.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 april! Begränsat antal, anmäl dig redan idag. Ange ev. matallergier!