Det är högt tryck inom intensivvården och vi ser ett behov av att ha en långsiktig och hållbar bemanningsplan för medarbetarna på IVA. Arbetsgivaren och Vårdförbundet återupptog dialogen måndagen den 4 januari.

Som vi tidigare berättat har vi bett om Arbetsmiljöverkets ställningstagande till den schemalagda övertiden som arbetsgivaren Karolinska använder sig av och som vi anser är olaglig. Vi har ännu inte fått återkoppling av Arbetsmiljöverket.

Vi lämnade också in en tvisteframställan i mellandagarna gällande processen med den schemalagda övertiden, kring hur det egentligen gick till och där Vårdförbundets förtroendevalda/skyddsombud helt förbigicks. Förhandling i den frågan sker senare i januari.

Vårdförbundet kallades till förhandling med arbetsgivaren Karolinska efter jul, med anledning av att Region Stockholm aktiverade krislägesavtalet (KLA) och bemanningssituationen på PMI, IVA. Förhandlingen drog ut på tiden då förutsättningar och scenarion förändrades på vägen. 

Utökad veckoarbetstid var det arbetsgivaren initialt ville ha oss med på. Det har vi sagt nej till tidigare och det sa vi nej till nu också. Vid behov av ökad veckoarbetstid finns KLA som ett formaliserat sätt att göra det på och det står sedan den 23/12, arbetsgivaren fritt att börja anvisa personer att arbeta enligt KLA. Här har vi haft långa diskussioner bland annat kring hur arbetsgivaren kan göra för att det inte ska bli som i våras utan t.ex. anvisning på kortare perioder, schemalagd vila, normal tillgänglighet under icke-schemalagd tid, minimalt eller ingen särskild nödfallsövertid, screening av stress/ohälsa och individuella bedömningar inför anvisning.

I slutet av förhandlingen beskriver arbetsgivaren för oss att de i dagsläget inte har behov av KLA utan ska ta bort schemalagda övertidspass. Vi påpekar och konstaterar då att våra vanliga avtal och lagar med ordinarie veckoarbetstid gäller. 

Om arbetsgivaren börjar anvisa enligt KLA är vi överens om att KLA ska hanteras individanpassat gällande arbetstid och anvisningsperiod samt att det ska skapas tydliga rutiner för systematiska uppföljningssamtal för medarbetare och chefer. 

Alltså, så länge inte anvisningar enligt KLA sker, gäller vanlig veckoarbetstid och övertid på sedvanliga premisser. Prata med din chef och kräv att dina schemalagda övertidspass plockas bort. Hör av dig till Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 om detta inte sker.

Vårdförbundet, avdelning Stockholm

 

Följande text publicerades den 30 december.

Region Stockholm har lämnat in en ansökan om att aktivera krislägesavtal för intensivvården i regionen. Detta med anledning av den pressade situation som råder inom intensivvården i Region Stockholm.

Dialog mellan Vårdförbundet och Karolinska

På Karolinska ser vi ett fortsatt högt tryck inom intensivvården och vi ser också ett behov av att ha en långsiktig och hållbar bemanningsplan för medarbetarna på IVA. Arbetsgivaren på Karolinska och företrädare för Vårdförbundet har därför träffats för att diskutera förutsättningarna för en för god bemanningsplanering på IVA.

Viktigt med återhämtning, god arbetsmiljö och patientsäkerhet

Arbetsgivaren och Vårdförbundet är överens om att det är av största vikt att bemanna intensivvården på Karolinska på ett arbetsmiljömässigt stabilt och patientsäkert sätt så att våra medarbetare och patienter får de bästa förutsättningarna i den pressade situation som råder. Båda parter är angelägna om att komma fram till en lösning som utifrån situationen ger stabilitet, patientsäkerhet och tid för återhämtning.

Fortsatt dialog efter nyår

Arbetsgivaren och Vårdförbundet återupptar dialogen på måndag den 4 januari 2021. För medarbetarna så gäller det schema som ligger över nyår och de närmaste dagarna därefter.

För parterna: David Konrad , Funktionschef PMI och Emma Jonsson, vice ordförande Vårdförbundet avdelning Stockholm.