Att vara med på Vårdförbundets kongress är en mäktig upplevelse. Alla har fokus på hur vi arbetar för att ge medlemmarna de bästa förutsättningarna - nu och i framtiden. Ibland har vi olika tankar men det är det som är så härligt, allas tankar är viktiga! Det är så vi hjälps åt att utveckla Vårdförbundet.

Att vara med på Vårdförbundets kongress är en mäktig upplevelse. Att få möjligheten att umgås och samtala med andra som är intresserade av Vårdförbundet och vår utveckling framåt som förbund, är givande.

Alla har fokus på hur vi arbetar för att ge medlemmarna de bästa förutsättningarna, nu och i framtiden. Ibland har vi olika tankar beroende på profession, arbetsgivare, plats i landet, generation eller kulturell bakgrund. Efter samtal finner vi ibland samförstånd och ibland inte. Men det är det som är så härligt, allas tankar är viktiga! Det är så vi hjälps åt att utveckla Vårdförbundet.

Kongressen inleddes med fyra berättelser från medlemmar som delade med sig av hur de upplevt pandemin. Gripande berättelser som fick ögonen att tåras…

Många viktiga frågor diskuterades och beslutades kring. Bland annat rasism, miljöpolicy, arbetstidsförkortning, beredskap, lön, om vi ska ta fram nyckeltal för antal patienter per sjuksköterska och även antal elever per skolsköterska, kompetensförsörjning och vikten att värna våra professioners specifika kunskaper, hur mycket pengar vi ska ha i vår konfliktfond, medlemsavgiftens storlek, vår interna organisation, transparens och demokrati, våld i nära relationer och jämställdhet. Hela kongressen ställde sig också bakom påståendet att Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet.

En annan viktig punkt var valen - vilka skulle erhålla viktiga funktioner i Vårdförbundet nationellt de följande fyra åren?

Sineva valdes om som förbundsordförande och vi fick två nya vice förbundsordföranden, Madelene Meramveliotaki och Janí Stjernström. Och ja, det är vår Madde från Skåne och som idag är vice ordförande. Eftersom uppdraget som vice förbundsordförande är på heltid, lämnar hon sin post här i Skåne och det kommer att bli en stor saknad. Men självklart önskar jag henne varmt lycka till i sitt nya uppdrag.

I avtalsrådet fick vi in en skåning, Rickard Uppenberg och till föreningens viktiga uppdrag som valberedare fick vi in två skåningar, Johanna Ödell och Kristina Lindbåge.

Kongressen besöktes digitalt eller fysiskt av flera viktiga personer och funktioner, exempelvis en hälsning från statsministern Magdalena Andersson, ett tal av TCO:s ordförande Therese Svanström och besök av ledamöter från Vårdförbundet Student, som delgav resultatet från den senaste VFU-rapporten.

Men en kongress är mer än bara årsmöteshandlingar. Det är trevligt umgänge, god mat, skratt, allvar och dans också!

Tack alla skånska kongressombud för era insatser under årets kongress, utan er hade det inte blivit så bra! Det är lätt att vara stolt ordförande för Vårdförbundet avdelning Skåne.

Malin Tillgren, avdelningsordförande