Löneöverläggning med region Skåne på regional nivå är klar. Vår inriktning är att vi startar igång löneöverläggningarna med de olika arbetsgivarna direkt medan punkterna i HÖK22 som gäller till exempel arbetstid, övertid samt jour och beredskap tas i lugnare tempo lite längre fram.

Vi är klara med löneöverläggningen med bland annat Region Skåne, så där är nu nästa steg överläggningar på förvaltningarna, följt av överläggningar på verksamhetsnivå och därefter lönesamtal för dig som medlem. I regionen kommer den nya lönen i oktober, med retroaktivt från april.

Här kan du läsa löneöverläggningsprotokollet på regional nivå.