Har du nyligen tagit grundexamen? Ansök då om vårt stipendium för bästa examensarbete. Vi delar ut 2 stipendier, ett i ämnet omvårdnad och ett i biomedicinsk laboratorievetenskap. Varje stipendium är värt 5000 kr.

Vad är det för stipendium och varför?

Vi delar ut 2 stipendium, ett till sjuksköterskestudenter och ett till studenter som läser biomedicinsk laboratorievetenskap. Vardera stipendium är på 5000 kr och kan sökas av den/de som har genomfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetet bedöms av Vårdförbundet avdelning Östergötland och ska vara godkänt av Linköpings universitet samt ha professionsspecifik relevans. Styrelsen i avdelningen väljer ut de arbeten (1 st i respektive ämne) som får stipendiet. 

Syftet med stipendiet är att stimulera och uppmuntra studenter att lyfta fram de uppsatser som belyser omvårdnad/biomedicinsk laboratorievetenskap. Målet är att det ska leda till utveckling av den egna professionen och vården. 

Vem kan ansöka och hur gör jag?

Du som har genomfört ett godkänt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet omvårdnad eller biomedicinsk laboratorievetenskap har möjlighet att söka Vårdförbundets stipendium. Inlämning av godkänt examensarbete kan ske under hela året men sista ansökningsdatum är 23 augusti.

Utdelning av stipendiet sker på höstens årsmöte då författaren/na närvarar och ger en kort presentation av det utnämnda examensarbetet. 

För att kunna söka stipendiet ska samtliga författare vara medlemmar i Vårdförbundet  tillhöra avdelning Östergötland. Studierna ska ha genomförts vid Linköpings universitet. Medlemskapet måste ha påbörjats senast det datum som stipendieansökan inlämnats.

Ansökan om stipendium

Ange ämne för ditt examensarbete
Antal författare

UPPGIFTER OM DIG

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter