I stället för den vanliga bilden målade avdelningsordförande Emma Klingvall upp den optimala yrkeskarriären för en medlem i Vårdförbundet. I den sticker ord som utveckling, påverkan och kvalité ut lite extra.

 

- Den handlar om att Vårdförbundets medlemmar ska ha rätt förutsättningar för att kunna utvecklas i sin profession, säger Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland.

Vikten av utveckling  
Det var inför paneldebatten: Vårdens viktiga vägval, som idén till berättelsen om den fiktiva medlemmen Anna föddes. I den lyfter Emma Klingvall fram vikten av utveckling, något som illustreras av Annas resa från student, till yrkesverksam och pension.

- Det ska gå att göra karriär och våra medlemmar ska kunna vara med och bestämma och påverka vården. Alla Vårdförbundets professioner är viktiga kuggar i vården, säger hon.

Regionpolitiker inbjudna
Till debatten som arrangerades av LIF-de forskande läkemedelsföretagen var även politiker från region Östergötland inbjudna.

- Politiker som hört mig föra fram Vårdförbundets synpunkter och politik många gånger. Jag ville ha ett nytt angreppsätt, säger Emma Klingvall.

Vad fick du för respons eller löften från regionpolitikerna?

- Vi är överens om att kompetensförsörjning och bra villkor är vägen framåt. Lön är inte allt men en viktig pusselbit. Att jag fick några löften är att ta i, säger hon.

Minska glappet
Emma Klingvall har en tydlig målbild för arbetsmiljön i vården. För att nå dit krävs det att politiker och tjänstemän krokar arm och arbetar tillsammans. Men också att glappet mellan verkligheten och beslutsfattare minskar.

- Politiker måste ut i verkligheten. Idag är ribban låg för den vård vi ger. Inför sommaren pratar man mycket om antalet vårdplatser men inget om kvalité och det förebyggande arbetet. Jag tycker egentligen Annas berättelse inte borde vara den optimala, utan det självklara, säger hon.

 

Jag vill läsa Emma Klingvalls berättelse om Anna