Du, tillsammans med alla andra medlemmar har valt! Här presenteras styrelsen i avdelning Östergötland för mandatperioden 2021-2025.

Från vänster: Lina Gustafsson – sjuksköterska US, Emma Klingvall, avdelningsordförande – specialistsjuksköterska ViN, Heléne Esping, vice ordförande – sjuksköterska NiF, Hedvig Axén – sjuksköterska ViN, Monica Jonsson – sjuksköterska US, Monica Johansson – skolsköterska Linköpings kommun och Amanda Barkarö – biomedicinsk analytiker US.


Det är styrelsen som leder, samordnar och driver Vårdförbundets verksamhet inom avdelningen i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar, kongressbeslut, förbundsstyrelsebeslut samt årsmötesbeslut. Styrelseuppdraget innebär därmed ett stort fokus på att leda och organisera, prioritera, kommunicera, mobilisera och påverka.

Som avdelningsstyrelseledamot är närhet och dialog med medlemmar, förtroendevalda på arbetsplatsen och andra förtroendevalda en stor del av uppdraget. Styrelsen ansvarar för att organisera de resurser som finns samt utveckla och genomföra mötesplatser och aktiviteter i Östergötland.

Styrelsebeslut tas på styrelsemöten cirka en gång i månaden, men det är viktigt att vara medveten om att var och en i styrelsen är vald av medlemmarna och har ett eget ansvar.

Förutom det mandat som styrelsen får genom medlemmarnas förtroende och lagstiftning, är styrelsen en stor kraft som lokal arbetstagarorganisation med de befogenheter som följer av förbundsstyrelsens beslut samt lagar och avtal.

Vill du kontakta styrelsen? Här är våra kontaktuppgifter!