Då har vi gått in i maj, kanske den vackraste årstiden på året. Jag ska ge er som omfattas av vårt avtal HÖK 22, det vill säga alla er som har en anställning i en region eller i en kommun, en kort uppdatering om nuläget. Ni undrar säkert när ni får era nya löner.

Vårdförbundet Kronoberg har försökt att snabba på överläggningar om löneöversyn 2022. Vi hade förberett så långt vi kunde innan vi hade ett klart avtal på plats. Så fort HÖK 22 var klart har vi tagit upp kontakten igen och avslutat överläggning och bokat tider för avstämning, så att ni ska få era nya löner så fort som möjligt. Vad gäller själva lönedelen i HÖK 22 är det inga förändringar från det tidigare avtalet, därför kunde vi ta upp och fortsätta de samtal vi haft.

I år har vi  precis som vi brukar, skickat in yrkanden till politiker för att försöka påverka det ekonomiska utrymmet som sedan arbetsgivaren har att jobba med. Ni kan ta del av dem på vår hemsida:

Löneöversyn Kronoberg - Vårdförbundet 

 
Löneprocessen i Kronoberg just nu: 


Alvesta - Ny lön utbetalas med majlönen.

Växjö - Ny lön utbetalas med junilönen.

Uppvidinge - Ny lön utbetalas med junilönen.

Lessebo - Ny lön utbetalas med majlönen.

Tingsryd - Ny lön utbetalas med junilönen.

Älmhult - Ny lön utbetalas med majlönen.

Ljungby - Ny lön utbetalas med junilönen.

Markaryd - Ny lön utbetalas med majlönen.

Regionen- Ny lön planeras utbetalas med junilönen.

Fokus på att behålla lönespridningen som uppnåtts under föregående avtalsperiod eller eventuellt ökat den något. Vi har statistik på att lönerna halkat efter i  medel och medianlön. Men vi ligger bra till i det övre lönespannet jämfört med övriga regioner i södra sjukvårdsregionen och hela landet. Här vet vi också att personalutskottet satsat extra pengar till Vårdförbundets yrkesgrupper, dock inte fått några summor ännu.

 

HÖK 22 i korthet
 

Särskilt yrkesskickliga

HÖK 22 innehåller fortsatta satsningar på särskilt yrkesskickliga, så att din erfarenhet ska löna sig. Parternas gemensamma arbeten kring karriär, utbildning och specialiseringar för samtliga yrken ska fortsätta. Detta fanns också med i det tidigare avtalet. Arbetet har påbörjats i regionen och  just nu har vi ganska täta kontakter med projektledare och referensgrupp. Det kommer tack vare Vårdförbundets avtal leda till att det kommer arbetas fram modeller även för andra yrkesgrupper.

 

Utbildningsanställning och arbetstid


Arbetsgivare kan inte längre kräva tillbaka utbetald lön eller andra förmåner som medlemmar fått inom ramen för en utbildningsanställning.

Vi ska ha flera koll- och kontrollpunkter för att begränsa användning av övertid och mertid, långa arbetspass samt jour och beredskap, samt höjd ersättning vid mer än 200 timmar övertid eller mertid.

Vi har även fått med åtgärder för att säkra dygnsvilan. Slutligen har vi också träffat en överenskommelse om en gemensam Kompetenskommission, som ska trygga kompetensförsörjning och god arbetsmiljö i hälso- och sjukvården i regioner och kommuner.

Klicka och läs mer om HÖK 22

 

Fortsättningen för Vårdförbundet Kronoberg 


Alla de här koll och kontrollpunkterna ska vi gå igenom med alla arbetsgivare i Kronoberg och vi planerar att hinna med  ett första möte innan midsommar. Detta för att påbörja samtal om huret. I flertalet av dessa punkter har arbetsgivaren ett ansvar för att bland annat redovisa uppgifter och ta fram handlingsplaner.

Alltså ett fortsatt stort arbete som ska utföras lokalt.

 

Sommar och semester


Måste skriva något om detta också.

Du ska ha fått besked om beviljad semester två månader innan den påbörjas. Det är viktigt att rutinerna för detta är tydliga. Är du osäker på om din semester är beviljad eller ej måste du fråga din chef.

Det verkar som man varit mån om att bevilja semester till medarbetare men att det kan finnas olösta pass och på sina håll ganska många sådana.

Blir det tal om att återkalla beviljad semester så råder det förhandlingsskyldighet med facklig organisation och inget man bara kan göra så hör av er om det kommer på tal. Råder det oklarheter så hör av er till förtroendevald på arbetsplatsen om ni har det, eller till någon av oss i styrelsen.

Mer om semester och ledighet

 

Kongress 2022 – En höjd röst!


För övrigt pågår just nu de sista kongressförberedelserna för Kronobergs fyra kongressombud. Vi ska fatta beslut om och ta riktning för vad Vårdförbundet ska jobba med de kommande fyra åren och pröva vår politik. Här har medlemmar runt om i landet skickat in motioner och använt sitt medlemsvärde att påverka innehållet. Motionerna handlar till stor del om arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider och hållbart yrkesliv denna kongress. Tydliga spår av att vi är hårt prövade efter två år av pandemi och effekterna av redan underbemannade verksamheter innan pandemin är tydliga.

Vi ska också välja en ny förbundsstyrelse som ska leda förbundet, förbundsvalberedning, revisorer och ett avtalsråd.

Tidig fredagen den 13 maj bär det av mot Uddevalla. Följa oss gärna på sociala medier!

 

Att gott och på återseende!

Anna Seiborg Kidell
Ordförande Vårdförbundet avdelning Kronoberg