Medaljer mot rosa bakgrund

I samband med examensceremonin, höst- respektive våravslutning, delar Vårdförbundet avdelning Kronoberg ut ett stipendium till sjuksköterskestudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Stipendiet är på 5000 kr och delas ut till den student som har examensarbetet inom Vårdvetenskap som bäst svarar upp mot de fastställda kriterierna.

Vid bedömningen av examensarbetet kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, samt nedan nämnda kriterier. 

Kriterier för stipendium

  • Sökande skall vara studerandemedlem i Vårdförbundet (medlemskapet skall påbörjas senast det datum som stipendieansökan inlämnas)
  • Ämnet för examensarbetet skall röra säker vård
  • Examensarbetet ska syfta till att förbättra vården
  • Examensarbetet ska kunna stimulera till vidare förbättringsarbeten
  • Examensarbetet ska vara avslutat och blivit godkänt före examensdagen
  • Om examensarbetet har fler än en författare så delas stipendiesumman lika mellan dessa

Stipendieutdelning sker på examensdagen i samband med examensceremonin av representanter från styrelsen för Vårdförbundet avdelning Kronoberg.

Sista ansökningsdag 14 maj 2023! 

Ansökan om stipendium Kronoberg

Antal författare

UPPGIFTER OM DIG

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE 

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter