Här ser du planeringen för våra utbildningar och förtroenderåd under 2022. Via aktivetsportalen hittar du alltid aktuell information.

Grundutbildning
Vårdförbundets grundutbildning för förtroendevalda är på 4 dagar. Den är indelad i två block, dag 1 och dag 2-4. Vi hade planerat för en fysisk utbildning men har ställt om de första tillfällena till digitalt. Vi meddelar om vi ställer om så håll koll. Har du en utbildning som är gjort före 2016 får du gärna gå om den när du har möjlighet.
Dag 1 - Varje månad under året med några undantag.
Dag 2-4 - Två gånger per termin.

Hösten 2022

Facklig grundutbildning dag 1 - den 31 augusti 
Facklig grundutbildning dag 1 - den 12 oktober 
Facklig grundutbildning dag 1 - den 30 november

Facklig grundutbildning dag 2-4 - den 7, 8, 9 september 
Facklig grundutbildning dag 2-4 - den 10, 11, 16 november

Förtroenderåd 2022
Under året kommer vi att arrangera vi fyra förtroenderåd. Det är två per termin och det som är i september brukar arrangeras som ett internat med övernattning. Det är viktigt för oss i styrelsen att du som är förtroendevalda deltar i så stor utsträckning som möjligt. Fokus på förtroenderåden är på rollen som förtroendevald och skyddsombud i olika sammanhang.

Datumen för årets resterande råd är:

6-7 oktober
23 november 

MBL-utbildning

För dig som är anställd i regionen behöver du som förtroendevald gå vår utbildning i MBL. Denna hålls vid flera tillfällen under året. Du som har gått denna utbildning under 2020-2021 behöver inte gå den igen.
Dessa datum finns att välja på - länken går till aktivitetsportalen