Du som är medlem och studerar vid Linnéuniversitetets program i Kalmar län kan söka stipendium för din kandidatuppsats!

Det finns två stipendier att söka:

  • Studerande till sjuksköterska: Bästa kandidatuppsats vid sjuksköterskeprogrammet Kalmar, Västervik eller Oskarshamn.
  • Studerande till biomedicinsk analytiker: Bästa kandidatuppsats vid biomedicinska analytikerprogrammet Kalmar.

Stipendiet är på 5 000 kr och delas ut vid avslutningsceremonin. Om ni är två författare delar ni på prissumman, förutsatt att ni båda är medlemmar i Vårdförbundet.

Syftet med stipendiet är att belöna och sprida viktig professionskunskap till Vårdförbundets medlemmar för utveckling av den egna professionen och hälso- och sjukvården.

Förutsättningar

  • En godkänd och välskriven uppsats med ett för professionen utvecklande kunskapsinnehåll.
  • Kontakt bör tas med handledare för tillstånd att publicera uppsatsen på Vårdförbundets webbplats, i de fall uppsatsen inte är offentlig.
  • Alla författare till uppsatsen ska vara medlemmar i Vårdförbundet.
  • De studenter som slutar i januari och juni 2023 får ansöka om stipendium till samma datum. Avdelningsstyrelsen väljer en kandidat från varje avslutningsklass. 
  • Examensarbetet bedöms av Vårdförbundets förtroendevalda. Beslut om stipendiat tas av avdelningsstyrelsen.

Sista ansökningsdag 

Sista ansökningsdag är 20 maj 2024.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Vårdförbundet avdelning Kalmar.

Ansökan om stipendium

Ange huvudämne
Antal sökande

UPPGIFTER OM FÖRFATTARE

Medförfattare

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter