En rapport som bland annat innehåller information från årsmötet, nya ledamöter i styrelsen och synlighetsmånaden.

Årsmötet den 6 oktober på Ekerum

Inför årsmötet hade avdelningen fått in tre nomineringar till den styrelseplats som årsmötet skulle göra fyllnadsval på. Efter en fråga från styrelsen beslutade årsmötet att utöka styrelsen från sju till nio ledamöter.  Därmed fick årsmötet möjligheten att göra tre fyllnadsval och årsmötet valde att välja alla tre nominerade.

Nya ledamöter i avdelningsstyrelsen är: 

Cecilia Ohlsén
Pia Atle
Alexandra Persson.

Kontaktuppgifter till avdelningsstyrelsen hittar du här.

Följande datum har den nya styrelsen inplanerade styrelsemöten: 

  • 22-11-08
  • 22-11-16
  • 22-11-22
  • 22-12-06
  • 22-12-20
  • 23-01-03

Inför 2023 och synlighetsmånaden

Den nya styrelsen är nu i full gång med att planera för 2023 samtidigt som synlighetsmånaden är i full gång.  Hjälp oss att rekrytera nya medlemmar och förtroendevalda under dessa månader. 

Mer om synlighetmånaderna

Hör av er till oss om ni vill att vi deltar på till exempel ett medlemsmöte! 

Kontaktuppgifter avdelning Kalmar