Studenter kring ett bord

Du som är medlem i Vårdförbundet och studerar vid Linnéuniversitetets program i Kalmar län är välkommen att söka stipendium enligt följande:

  • Studerande till sjuksköterska: Bästa C-uppsats vid sjuksköterskeprogrammet Kalmar, Västervik eller Oskarshamn
  • Studerande till barnmorska: Bästa D-uppsats vid barnmorskeprogrammet Kalmar
  • Studerande till biomedicinsk analytiker: Bästa C-uppsats vid biomedicinska analytikerprogrammet Kalmar.

Stipendiet består av 5 000 kr och delas ut vid avslutningsceremonin. Om ni är två författare per examensuppsats så delar ni på prissumman, om båda är medlemmar. Syftet med stipendiet är att belöna och sprida viktig professionskunskap till Vårdförbundets medlemmar för utveckling av den egna professionen och hälso- och sjukvården.

Kriterier

En godkänd och välskriven uppsats med ett för professionen utvecklande kunskapsinnehåll. Kontakt bör tas med handledare för tillstånd att publicera uppsatsen på Vårdförbundets webbplats, i de fall uppsatsen inte är offentlig. Du som är medlem i Vårdförbundet vid ansökningstillfället kan söka stipendiet. Examensarbetet bedöms av Vårdförbundets förtroendevalda. Beslut om stipendiat tas av avdelningsstyrelsen.

Sista ansökningsdag 

  • Sjuksköterskestudenter - sista ansökningsdag 2 maj 2022.
  • Barnmorskor - sista ansökningsdag 3 januari 2023
  • Biomedicinska analytikerstudenter - sista ansökningsdag 2 maj 2022

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Vårdförbundet avdelning Kalmar.

Ansökan om stipendium

Ange huvudämne
Antal sökande

UPPGIFTER OM FÖRFATTARE

Medförfattare

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter