Vad innebär utredningen om Nära Vård? Hur kan vi arbeta med Nära vård lokalt och regionalt? Hur påverkas din profession av omställningen till Nära Vård? Kom på vår temadag!

Möt en gedigen och kunnig panel som berättar om sina erfarenheter, diskuterar och svarar på dina frågor. Panelen består av representanter från både slutenvård, primärvård och kommuner. Du får också chansen att träffa Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson.

Datum och tid : 22 november kl. 8.30-16.00

Plats: Oskarshamns folkhögskola

Målgrupp: Vårdförbundets medlemmar

Läs mer och anmäl dig senast 16 november