Maria Johansson arbetar på IVA på Länssjukhuset i Kalmar. För hennes forskning på effekterna av IVA-dagbok, för ökad patient- och anhörigdelaktighet i intensivvård är hon nu nominerad och en av slutkandidaterna till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor.

I samarbete med Folksam delas varje år Vårdförbundspriset ut till medlemmar som bidragit till att förbättra Hälso- och sjukvården och genomdrivit någon innovativ förändring inom personcentrerad vård.

I år har vi en slutkandidat från Kalmar län, Maria Johanssson som arbetar som specialistsjuksköterska på IVA på Länssjukhuset i Kalmar. Maria har forskat på effekterna av IVA-dagbok, för ökad patient- och anhörigdelaktighet i intensivvård.

Att behöva få livsuppehållande åtgärder på intensivvårdsavdelning är en dramatisk upplevelse, både för patienten och för de anhöriga. Det är vanligt att patienten upplever minnesluckor, förvirring och rädsla både under och efter vårdtillfället. På flera av landets IVA-mottagningar används idag därför IVA-dagböcker, där personalen dokumenterar patientens vård och önskemål genom vardagliga ord och fotografier. Det hjälper patienten och anhöriga att förstå och vara delaktiga i vården både under och efter intensivvårdstiden – och studier visar också att patientens tillfrisknande går snabbare tack vare dagboken. Marias forskning kring användandet av IVA-dagbok bidragit till ökad kunskap och förståelse för personcentrerad vård på ett ”mänskligt” sätt i akuta vårdsituationer, som komplement i den många gånger tekniktäta miljön i intensivvården. Genom ett relativt enkelt förbättringsarbete har man gjort stor skillnad för patienten. 

Som lokalavdelning håller vi så klart tummarna för Maria på Vårdgalan den 8 november där priset delas ut.