Vi behöver bli fler valberedare i Kalmar. Så passa på att nominera fram till den 3 maj klockan 15:00 och delta sedan på vårt extra årsmöte som hålls 4- 5 maj. Den digitala omröstningen pågår under 2 dagar.

Avdelningsvalberedare - ett viktigt uppdrag!

Som lokal valberedare har du i uppdrag att ta emot nomineringar av kandidater till lokal styrelse och kongressombud inför valen på årsmötet. Du förbereder förslag inför valen och ansvarar för att förslagen presenteras i årsmöteshandlingarna och på årsmötet. Mandatperioden sträcker sig till 2025-10-30 eller fram tid årsmötet 2025. Du kan nominera fram till den 3 maj klockan 15:00. 

EXTRA ÅRSMÖTE 4-5 MAJ - SÅ HÄR GÅR VALET TILL 

Röstningen genomförs digitalt i mötesverktyget VoteIT så att alla medlemmar kan vara med och påverka.

Vårt extra årsmöte startar den 4 maj klockan 8.00 och avslutas den 5 maj klockan 15.00. Huvudpunkten på dagordningen är att välja valberedare till vår lokala valberedning. Själva rösningen är öppen mellan den 4 maj kl. 11:30 till den 5 maj kl. 15.00 och under den perioden kan du logga in när det passar för att rösta.

Omröstningen genomförs digitalt i VoteIT, som är ett mötessystem framtaget för digitala demokratiska möten. Du behöver inte anmäla dig i förväg, utan bara logga in för att delta. 

HUR GÖR JAG FÖR ATT LOGGA IN?

För att delta i årsmötet behöver du ett konto i VoteIT. Det får du genom att följa den länk som kommer att skickas cirka en vecka innan mötet, till alla medlemmar i avdelning Kalmar som har en registrerad e-postadress i medlemssystemet. Så logga gärna in på Mina sidor och se att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

Vill du delta, men har inte fått någon länk efter den 2 maj, skicka e-post till: verksamhetshandlaggare@vardforbundet.se – så får du hjälp.

Om du deltog i vårt digitala årsmöte i höstas har du redan ett konto i VoteIT. Då går du till VoteIT:s startsida, och loggar in. Du loggar in med ditt användar-ID i VoteIT eller med din e-postadress. Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa lösenordet via inloggningssidan i VoteIT.

DAGORDNING OCH PROGRAM 

Dagordning
Extra årsmötet öppnas
Prövning att mötet kallats i behörig ordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av protokollsjusterare
Val av ersättare till valberedare
Extra årsmötet avslutas

Program

4 maj
8:00 Årsmötet öppnas 

Yrkande öppnas för punkterna 2-5. Det innebär att du som medlem kan ställa frågor eller lämna alternativa förslag på de frågor som mötet behandlar, så kallade yrkanden. 

9:30 Yrkandestopp punkterna 2-5, mötesformalia. 

9:30-11:30 Punkterna 2-5 beslutas

11:30 Omröstning av årsmötets huvudfråga val av valberedare öppnas och är öppen till den 5 maj klockan 15:00

5 maj
15:00 Omröstning, val av valberedare, stängs.  

15:00 Årsmötet avslutas  

KONTAKT
Saknar du din inloggningslänk eller har andra frågor om valet eller mötet kan du mejla till: verksamhetshandlaggare@vardforbundet.se