Varje år delar Vårdförbundet i Jönköping ut stipendier till medlemmar. Du som är yrkesverksam eller student med godkänt kandidatexamensarbete eller godkänt magister-/masterexamensarbete kan ansöka.

Kandidatstipendium

Vi vill stimulera och uppmuntra studenter att genom kandidatexamen vara med och utveckla den egna professionen och vården.

 • Ett stipendium på sammanlagt 5 000 kronor delas ut per år bland de som genomfört ett godkänt kandidatexamensarbete på Hälsohögskolan AB i Jönköping och kommit in med ansökan före ansökningstidens slut.
 • Du/ni som har godkänt examensarbete och vid arbetets början är medlem/mar i Vårdförbundet avdelning Jönköping, kan delta i utnämningen. Observera att samtliga som skriver uppsatsen måste vara medlemmar.
 • Ansökan ska göras inom ett år från och med det datum arbetet är godkänt.
 • Examensarbetet bedöms av Vårdförbundet i samarbete med Hälsohögskolan AB. Stor vikt kommer att läggas på möjlighet till tillämpning inom befintlig verksamhet, relevans för yrkets utveckling och vetenskaplig nivå.
 • Utdelning sker vid Hälsohögskolans akademiska avslutningsceremoni i juni.
 • Inlämning av godkänt examensarbete kan ske under hela året. Sista inlämningsdatum för 2021 års studentstipendium är den 28 februari 2022. 

Magister- /Masterexamensstipendium

Vi vill stimulera och uppmuntra yrkesverksamma medlemmar till vidareutbildning inom sin egen profession.

 • Ett stipendium på sammanlagt 10 000 kronor delas ut till den/de som genomfört ett godkänt Magister-/Masterexamensarbete och kommit in med ansökan före ansökningstidens slut.
 • Du/ni som har godkänt examensarbete, och vid arbetets början är medlem/mar i Vårdförbundet avdelning Jönköping, kan delta i utnämningen. Observera att samtliga som skriver uppsatsen måste vara medlemmar.
 • Ansökan ska göras inom ett år från och med det datum arbetet är godkänt.
 • Stor vikt kommer att läggas på vetenskaplig nivå, relevans för den egna professionens utveckling och möjlighet till tillämpning inom befintlig verksamhet.
 • Utdelning sker vid Vårdförbundet avdelning Jönköpings årsmöte.
 • Inlämning av godkänt examensarbete kan ske under hela året. Sista inlämningsdatum för ansökan om 2021 års Magister-/Masterexamenstipendium är den 31 mars 2022.

Stipendier för yrkesverksam

Avdelningen delar ut stipendier för yrkesverksamma medlemmar om sammanlagt 20 000 kronor per år för:

 • Utvecklingsarbete inom yrket eller verksamheten
 • Projekt som rör vård eller vårdkvalitet
 • Konferensavgift för fördjupad eller breddad kunskap inom den egna professionen
 • Fortbildningskurser eller kurskostnader

Du/ni som ansöker om stipendium ska vara yrkesverksam/ma och medlem/mar i Vårdförbundet avdelning Jönköping. Observera att samtliga som söker måste vara medlemmar i Vårdförbundet avdelning Jönköping.

Vid ansökan för kurs-/konferensavgift ska programmet, där kostnaden framgår, bifogas.

Avdelningens styrelse har i uppdrag att besluta om hur mycket, till vem/vilka och inom vilka ämnesområden stipendierna delas ut. Erhållit stipendium är personligt och kan inte överlåtas. Endast du som medlem kan få stipendiet utbetalat till ditt personliga konto. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Du kan ansöka om stipendium under hela året. Varje ansökan behandlas för sig enligt ovanstående kriterier och i turordning som de inkommer fram tills dess att budgeterade pengar är utdelade. Sökande kan därefter hänvisas till att söka stipendier nästkommande år. 

För att erhålla stipendium krävs att originalkvitto för utgifterna (t.ex. kursavgift, boende och/eller resa) skickas till Vårdförbundets kansli i Jönköping.

Övrig information

 • Du ansöker via länkarna som du hittar längre ner på denna sida. 
 • Namn på de som erhåller stipendium publiceras på avdelning Jönköpings webbsida.
 • Du/ni som erhåller stipendier kommer att få sammanställa en kort redogörelse (400-1200 ord) över den utbildning du fått stipendiet för, vad utbildningen omfattat och vad den tillfört dig i din profession. Denna redogörelse kommer vi att publicera på vår webb där vi också berättar att du fått stipendium. Vidare förväntas du också berätta om dina erfarenheter av utbildningen på ett medlemsmöte eller avdelningens årsmöte där vi uppmärksammar våra stipendiater.

Har du frågor, skicka e-post till irene.sjovall.sanned@vardforbundet.se