Fler och fler vårdtagare skickas hem från sjukhusen med behov av avancerad hemsjukvård. Hur ser det ut i hemsjukvården idag och hur kan vi förbättra den inför framtiden? Välkommen på workshop tillsammans med ledande politiker!

Ändrad aktivitet: Nedan workshop kommer inte genomföras den 15 mars som planerat. Nytt datum är 12 juni, mer information kommer att publiceras här på webben och i portalen Aktiviteter & Utbildningar längre fram

***************************************************

Paradigmskifte pågår i vården, vården flyttar hem! Idag liknas hemsjukvården mer som en osynlig sjukhusavdelning än ett ordinärt hem. Hemsjukvården arbetar med människor i livets alla åldrar, med individuella vårdbehov i fokus. Detta ställer höga krav på rätt kompetens och ett personcentrerat förhållningssätt i utformning av omvårdnad och medicinska insatser.

Vårdförbundet vill synliggöra framtidens svårigheter och utmaningar i hemsjukvården genom att bjuda in politiker, tjänstemän, chefer och förtroendevalda till en workshop med detta som tema. Vi vill belysa hur dagens avancerade hemsjukvård ser ut och diskutera hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar att förbättra den. Medverkar gör Berit Munck, Universitetslektor Hälsohögskolan Jönköping, sakkunnig i nutida forskning inom hemsjukvård. 

Dag och tid: Torsdag den 15 mars kl. 13.30-16.00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

Alla är välkomna att delta i workshopen, även du som ännu inte är medlem i Vårdförbundet. Vi bjuder på fika!

Anmäl dig senast 8 mars i Aktiviteter och utbildningar!