Den 19 februari kommer det hållas en workshop med inbjudna politiker  om specialistsjuksköterskors profession i framtidens barnhälsovård. Workshopen arrangeras av en grupp specialistsjuksköterskor i barnhälsovård med stöd av Vårdförbundet.

Vid denna workshop kommer specialistsjuksköterskorna tillsammans med Vårdförbundet ge politikerna en beskrivning av vad vi ser att barnfamiljer i vårt län behöver utifrån ett förebyggande hälsovårdsperspektiv och vad specialistsjuksköterskor inom barnhälsovård kan erbjuda utifrån kunskapsområde och kompetens.

Ämnen som kommer beröras under kvällen är exempelvis vaccinationer, psykisk ohälsa, övervikt/fetma, nyanlända/asyl och språkutveckling.  Forskning visar att tidig upptäckt och förebyggande arbete inom dessa områden  är en vinst för både individ och samhället.

Vi hoppas på intressanta diskussioner om professionen specialistsjuksköterska i barnhälsovårdens förebyggande arbete och vilka utmaningar som kan tänkas mötas i framtiden.

Förhoppningen är att kunna dela  vår kunskap och att vi tillsammans med politiker kan prata om hur vi möter familjers behov på ett framgångsrikt sätt.