En grupp kvinnor i sjukhuskläder sitter vid ett bord och samtalar och äter

Vårdförbundet avdelning Jönköping har de senaste veckorna träffat chefsmedlemmar på de tre sjukhusen i regionen. Under dessa möten pratade vi om värdet av medlemskapet som chef och de erbjudanden som nu finns för chefsmedlemmar.

Mötena var öppna för alla våra chefsmedlemmar oavsett var man har sin anställning. 
Vårdförbundet ser att det är av stor vikt att vården blir personcentrerad och därför har Vårdförbundet tagit fram ett studiecirkelmaterial "Att ändra perspektiv" i syfte att hjälpa vårdens verksamheter och yrkesgrupper till en personcentrerad vård. Under mötena fick chefsmedlemmarna en kort genomgång om personcentrerad vård och materialet. Chefens ingång och inställning till personcentrerad vård är avgörande för att den ska bli verklighet. 

Vårdförbundet erbjuder chefsmedlemmar att söka ett ledarprogram - med sikte mot ett personcentrerat paradigm. Läs mer om vad det innebär och hur du söker.  Vi pratade också en hel del kring chefernas vardag och förutsättningar i dagens pressade verksamheter som till stor del handlar om att kompetensförsörja verksamheterna. Många av de förutsättningar som Vårdförbundet driver och som börjar bli verklighet, så som strukturerad yrkesintroduktion, Akademisk specialisttjänstgöring (AST) och återhämtning i samband med nattarbete, ger en långsiktig lösning. Chefsmedlemmarna signalerar behov av förutsättningar som även ger effekt nu.

Hur kan då Vårdförbundet ge det stöd som cheferna behöver i just förutsättningarna att vara chef? Arbetsmiljöverket tittar just nu lite närmare på första linjens chefs förutsättningar, Vårdförbundet följer deras arbete och se hur vi skulle kunna använda det i vårt påverkansarbete.
Vårdförbundet testade idén om att cheferna väljer en förtroendevald chef för att få ett större tryck i de frågor vi driver. Dessutom skulle de i större utsträckning bli chefsmedlemmarnas egna frågor som blev agendan på kommande möten. Det var till största del positiva reaktioner men det fanns en del funderingar kring hur det skulle fungera praktiskt och hinnas med. Detta hade vi inget svar på under mötena det blir en fråga som vi tillsammans får jobba vidare med.