Vårt påverkansarbete har gett resultat! Nu införs karriärtjänster för sjuksköterskor i Region Jönköping. Syftet är att göra yrket mer attraktivt och kunna behållna erfarna sjuksköterskor

Vårdförbundet i Jönköping har under lång tid fört samtal med företrädare för de politiska partierna i Jönköping och fört fram karriärmöjligheter som en viktig faktor för att göra yrken och arbetsplatser mer attraktiva. Nu har detta arbete burit frukt.

Omkring 100 nya tjänster införs under nästa år och sjuksköterskor med denna roll får omkring 4000 kr mer i månadslön. Tanken är att sjuksköterskorna fortsätter arbeta kliniskt men också att de ska fungera som coacher och vara ett stöd när nya sjuksköterskor introduceras samt vara med och utveckla nya arbetssätt.

Förutom karriärtjänster har vi också i samtalen med politikerna fört fram vikten av löneutveckling, lönespridning och behovet av återhämtning, framför allt vid nattarbete. I budgeten nästa år kommer även en satsning på högre löner för sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar natt.

Det innebär 6000 kr mer i lön för en sjuksköterska som arbetar heltid natt. Vårdförbundet hade hellre sett att arbetsgivaren satsat på återhämtning i samband med nattarbete och att detta skulle gälla för all typ av nattjänstgöring. Vi har även framfört att detta borde gälla för alla Vårdförbundets professioner, inte bara sjuksköterskor, men detta har vi ej fått gehör för ännu.