Vi vill stimulera och uppmuntra studenter att genom kandidatexamen vara med och utveckla den egna professionen och vården. Varje år delar vi ut ett stipendium på sammanlagt 5 000 kronor bland de som genomfört ett godkänt kandidatexamens-arbete på Hälsohögskolan AB i Jönköping. Årets vinnare är Montserrat Fernández Sánchez! Med motiveringen...

Montserrat fick priset med motivering:

Avdelning Jönköpings kandidatstipendium 2020 har tilldelats Montserrat Fernández Sánchez för sitt Kandidatexamensarbete: Self-management for Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Mexico – Nurses’ Perception A qualitative interview study.

Vårdförbundet verkar internationellt för att påverka frågor som rör solidaritet och hälsa, professionsfrågor för våra fyra yrken, samt villkorsfrågor för våra kollegor i andra länder.

Våra fyra yrken har egna nätverk och organisationer på nordisk, europeisk och global nivå. ICNs etiska kod för sjuksköterskor tar upp fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Behovet av omvårdnad är universellt.

Diabetes Mellitus Typ 2 är en kronisk sjukdom som ger allvarliga långsiktiga skador. En av hörnstenarna för att kontrollera sjukdomen är patientens egenvård. Arbetet beskriver hur mexikanska sjuksköterskors upplever vilka möjligheter de har för att bidra till egenvård hos denna patientgrupp i Mexiko. Tidsbrist, personalbrist samt den stora mängden patienter gör att patientutbildning i egenvård är svår att genomföra däremot ser man att patienternas engagemang och familjestöd är faktorer som påverkar patienternas egenvård.

Vidare visar uppsatsen på en mycket hög nivå av självständighet, kreativitet och en fördjupning i ämnet.

Jönköping den 20 maj 2021

Styrelsen Vårdförbundet Avdelning Jönköping