Framtidens vård och nya läkemedelsföreskriften var huvudämnen på årets sista träff för förtroendevalda på arbetsplatsen. Vi träffades den 4 december på Vrigstad Värdshus och ett 40-tal förtroendevalda från avdelningen deltog.

Förmiddagen ägnades i stort åt hur Vårdförbundet ser på framtidens vård för våra yrkesgrupper. Vi diskuterade bland annan vilken vision Vårdförbundet kommer att jobba med för att nå de bästa villkoren på arbetsplatserna och hur vården bör bedrivas för att få den så patientsäker och hälsosam som möjligt.

På eftermiddagen fick vi besök av förbundsjurist Carita Fallström som informerade om den nya läkemedelsföreskriften som träder i kraft 1 januari 2018 och som gäller all vård, kommuner som slutenvården. Vi kunde konstatera att det kommer att ske många förändringar ibland annat i delegeringsfrågan. Kanske allra störst utmaning för kommunerna som redan nu har delegering på läkemedelshantering, men som nu måste tänka om inför den nya. Den nya läkemedelsföreskriften innebär en tydlig skärpning gentemot den gamla, exempelvis att den som delegerar till en annan yrkeskategori ska förvissa sig om att personen har rätt kunskap och t.ex. ska kunna göra en rimlighetsbedömning av mängden läkemedel och vilka biverkningar som kan uppstå.

Carita pratade även om hur man kunde ta patientsäkerhetsberättelserna, som varje vårdgivare årligen måste skriva, till hjälp för att se de risker och möjligheter som finns för att bedriva en god vård. Här kan du ta del av den presentation Carita höll.