Aneby kommun och Vårdförbundet har tecknat avtal om AST - Avancerad specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Aneby kommun verkar för att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården. Det gör de genom att i dagarna tecknat ett avtal med Vårdförbundet om AST, akademisk specialisttjänst för sjuksköterskor. AST innebär att sjuksköterskor får möjlighet att specialistutbilda sig inom ramen av sin anställning, med befintliga villkor och med full lön. Utgångspunkten är kommunens verksamhet och behov av specialistkunskap.

Behov av specialistkompetens

Generellt har Sverige en brist på specialistutbildade sjuksköterskor, det gör att det är svårt att rekrytera den specialistkompetens som man behöver i sin verksamhet för att säkra en god och säker vård.  Vården flyttar hem i allt större utsträckning, det handlar inte längre om att det enbart är de äldre som behöver vård i hemmet, vården som bedrivs i hemmet idag är även mer avancerad och komplex. Kommunerna behöver ha tillgång till flera olika specialistkompetenser.

Aneby kommun och Vårdförbundet hoppas nu att man genom att ge bra förutsättningar för sjuksköterskorna att specialist utbilda sig så kommer andelen specialistutbildade sjuksköterskor att öka och vården som bedrivs i kommunen förbättras och blir säkrare. Genom att du får studera inom ramen av din anställning så kan verksamheten dessutom tillgodose sig kunskapen som medarbetaren tillförskaffar sig direkt in i sin verksamhet även under tiden som utbildningen pågår.