Utifrån artikeln i LT publicerad 26/11–21 Majoriteten, oppositionen och Vårdförbundet: “Regionledningen bör vara kvar“ samt kommentarer i sociala medier vill vi förtydliga vår ståndpunkt. Vårdförbundet har aldrig sagt att vi har förtroende för eller stödjer regionledningen.

Som fackförbund har vi inte mandat att avsätta regionledningen, detta har endast styrande politiker. 

I sak håller vi med Läkarföreningen och vi tar våra medlemmars  åsikter på största allvar. Vårdförbundet anser att det måste ske en förändring från regionens ledning både på tjänstemannanivå och politisk nivå.

Det finns en stor förtroendebrist hos Vårdförbundets medlemmar för regionledningen och ansvariga politiker.  Vårdförbundets styrelse tar det på största allvar och arbetar för en förändring.

Yttersta ansvaret för arbetsmiljön har ansvariga politiker och det är nu dags att de tar detta ansvar. Vi alla gemensamt i Vårdförbundet behöver hjälpas åt med att ställa frågor till politikerna om hur de tänker åtgärda de akuta förändringar som krävs!


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar

Kerstin Lilja
Ordförande, avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Jämtland