Illustrerad bok som ligger uppslagen

Välkommen till en träff där vi går igenom några grunder i de lagar och avtal som reglerar vårt arbete, såväl rättigheter som skyldigheter till ersättningar, semester med mera.

Datum och plats

Den 15 maj, Vårdförbundet i Östersund

Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om detta men även att förstå nyttan av att vara medlem i en facklig organisation, varför det är viktigt att vi är många medlemmar och att ha ett kollektivavtal.

Därför är även du som inte är medlem välkommen om du tillhör någon av våra fyra yrkesgrupper (biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor eller barnmorskor).

Mer information samt anmälan hittar du via länken Utbildning i Allmänna bestämmelser