Schema på whiteboard

Vad gäller när arbetsgivaren vill ändra i mitt schema? Ett schema ska enligt lag vara fastställt senast två veckor innan det börjar gälla. Ändringar som därefter påkallas av arbetsgivaren, ska ersättas enligt AB.

Ersättningar vid schemaändringar finns reglerade i vårt kollektivavtal (AB – Allmänna bestämmelser).

En ändring kan även ske på medarbetarens begäran och ersättning kan naturligtvis även då diskuteras, men finns det inget intresse från arbetsgivaren av ett sådant byte, så är det inte givet att man får någon extra ersättning.

Om arbetsgivaren ber medarbetaren att byta pass eller att ta ett extrapass är det att betrakta som en beordran. Beordran ska ske i nära anslutning till det aktuella arbetstillfället. Schemaändringar kan tas till när det inte finns några andra möjligheter. Man är för övrigt inte skyldig att vara tillgänglig på sin lediga tid.

Två användbara paragrafer i AB

§20 Övertid (ÖT)

Mom.4 Övertidskompensation och fyllnadslön utges per timme enligt följande.

Fyllnadslön 120%, enkel övertid 180 % och kvalificerad övertid 240 % av timlönen.

Vårdförbundets kommentar:
Ett extrainsatt pass i ett redan fastställt schema ska som regel ersättas med övertid.

§23 Förskjuten arbetstid (FAT)

Vårdförbundets kommentar:
Ett pass som flyttas med 10 dagars varsel eller mindre i ett redan fastställt schema ska som regel ersättas med FAT.

Vårdförbundet Direkt 0771-420 420
Vänd er hit för frågor. Nås vardagar dagtid mellan kl. 8-18 eller via formulär på vår webb.

Även frågor som behöver svar av oss på lokalavdelningen i Jämtland går via Vårdförbundet Direkt.