Fram till den 31 augusti kan du nominera till årets studenthandledare och förtroendevalda Jämtland/Härjedalen. Vinnaren utses av styrelsen Avdelning Jämtland, presentation och prisutdelning sker i samband med årsmötet 2022.

Pris för årets studenthandledare

En bra handledare är oftast nyckeln till en bra upplevelse av den verksamhetsförlagda utbildningen. Har du haft en riktigt bra handledare under din VFU? Den personen som gav det lilla extra för just dig som student och blivande kollega för att du ska nå ditt bästa jag!

Nu har du möjlighet att nominera  till årets studenthandledare i Jämtland/Härjedalen. Prissumman är 3 000 kr och vinnaren utses av styrelsen Avdelning Jämtland, presentation och prisutdelning sker i samband med årsmötet 2022.

Kriterier för priset

  • Ska vara medlem i Vårdförbundet
  • Ska vara nominerad av medlem, studentmedlem, chefsmedlem eller styrelseledamot från lokalkontor
  • Ska ha visat sig stödja, inspirera och engagera sig i studenten/ernas inlärning samt arbetsmiljö
  • Ska hjälpa studenten/erna att växa in i sin profession.

NOMINERA TILL ÅRETS HANDLEDARE!

Sista dagen att nominera till årets studenthandledare är 31 augusti 2022.

I de fall då fler nomineringar inkommit blir det styrelsens arbete att rösta på den som ledamöterna i styrelsen avdelning Jämtland finner mest lämplig. Beslut tas av styrelsens medlemmar på nästkommande styrelsemöte.

Pris för årets förtroendevald

Har du en förtroendevald på din arbetsplats som gör ett fantastiskt arbete? Nu har du som medlem en unik möjlighet att lyfta fram den förtroendevalda på din arbetsplats, till att bli årets förtroendevald i avdelning Jämtland.

Med en förtroendevald kan ni förändra

Att vara förtroendevald är en viktig uppgift! Utgångspunkten för uppdraget finns i medlemmarnas gemensamma samtal om vad ni vill förändra och förbättra i arbetet, på arbetsplatsen, i yrkena och inom vården. Vårdförbundets vision och idéprogram ger vägledning och uttrycker viktiga gemensamma mål. En engagerad förtroendevald påverkar på arbetsplatsen, stöttar sina kollegor och är bollplank till arbetsgivaren och åter till Vårdförbundet. En förtroendevalds insats har stor betydelse.

Årets förtroendevald i avdelning Jämtland

Att vara förtroendevald är en viktig uppgift när det gäller att förmedla facklig information och kunskap till sina medarbetare. En engagerade förtroendevald kan påverka på arbetsplatsen och stötta sina kollegor, samt vara bollplank till arbetsgivaren.  Den enskildes insats har stor betydelse.

Vårdförbundet vill visa på betydelsen av den engagerade förtroendevalde som gör skillnad och vill stimulera till fortsatt goda insatser genom att utse årets förtroendevald.

Utmärkelsen delas ut i samband med årsmötet och du som medlem nominerar den förtroendevald som du tycker har utmärkt sig på ett positivt sätt under året!

Vinnaren väljs ut av avdelningsstyrelsen och prissumman för det viktiga arbetet är 5 000 kr.

Kriterier för priset

  • Ska vara medlem i Vårdförbundet
  • Ska ha gått vårdförbundets grundutbildning
  • Ska vara en ambassadör för Vårdförbundet
  • Ska arbeta utifrån vårdförbundets politik och vision för medlemmar på ett sätt som bidragit till värde för enskild medlem eller i medlemmar i grupp
  • Ska vara nominerad av medlem, studentmedlem, chefsmedlem eller styrelseledamot från lokalkontor

NOMINERA TILL ÅRETS FÖRTROENDEVALD!

Sista dagen att nominera till årets förtroendevald är 31 augusti 2022.

I de fall det fler nomineringar inkommit blir det styrelsens arbete att rösta på den som ledamöterna i styrelsen avdelning Jämtland finner mest lämplig. Beslut tas av styrelsens medlemmar på nästkommande styrelsemöte.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Vårdförbundet avd Jämtland.