Nytt år med både nya och gamla utmaningar framför oss.  Vår arbetsmiljö och våra villkor är alltid aktuellt men just nu arbetar vi avdelning Jämtland extra med arbetsmiljön på Östersunds sjukhus. I dagarna har Vårdförbundet har skickat in en begäran om arbetsmiljöåtgärder enligt AML (arbetsmiljölagen) 6kap, 6a §.   

Vår arbetsmiljö och våra villkor är alltid aktuellt men just nu arbetar vi i avdelning Jämtland extra med arbetsmiljön på Östersunds sjukhus. 

I dagarna har ni kanske uppmärksammat att Vårdförbundet har skickat in en begäran om arbetsmiljöåtgärder enligt AML (arbetsmiljölagen) 6kap, 6a § på område kirurgi, Östersunds sjukhus. Arbetsmiljöproblemen som finns är bland annat hög arbetsbelastning och otillräcklig återhämtning. Vi ser att många redan har sagt upp sig och fler funderar på att göra det. Arbetsgivaren (Region JH) har fram till den 17 februari på sig, att komma med förslag på åtgärder.  Sker inte detta eller om svaret inte innehåller konkreta och genomförbara lösningar kommer anmälan att gå vidare till Arbetsmiljöverket. 

Vi ser att arbetsmiljöproblemen är inte ett isolerat problem för område kirurgi, utan finns på fler områden inom sjukhuset och det måste vi arbeta vidare med under våren. Av den anledningen är det extra viktigt att det finns en eller två förtroendevalda på er arbetsplats.  
 
Arbetet med en ny arbetstidsmodell pågår, men under pågående förhandlingar med arbetsgivaren kan vi inte komma med information om detta. Arbetsgivare och Vårdförbundet har kontinuerliga träffar kring ny arbetstidsmodell. 
 

Den här tiden brukar vi besöka era arbetsplatser eller försöka skicka en liten hälsning och uppmärksamma det otroligt viktiga och värdefulla arbete ni alla utför - Ni är fantastiska! 

Kom ihåg att aktuell information om bland annat Corona och vår arbetsmiljö publiceras löpande här på webbplatsen.
 
Tveka inte att kontakta oss  stöd och råd!
Kontakta Vårdförbundet i Jämtland