Hur blir det med semestern i sommar och den årliga lönerevisionen nu när vi har en pandemi att ta hand om? Vi i Vårdförbundet arbetar hårt för att både sommarsemester och löneöversyn ska bli av som planerat. Här berättar vi vad som gäller och status i arbetet.

Vilka regler gäller för semester under pandemin och hur kan Vårdförbundet påverka?

Att vi har en pågående pandemi innebär inte att arbetsgivaren fritt kan hitta på egna semesterregler – semesterlagen och kollektivavtal gäller fortfarande och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller.

Semesterplanering är ett ständigt återkommande sommarproblem i och med bristen på Vårdförbundets professioner. Arbetsgivarna har ända sedan februari känt till att vi har en pandemi. Därmed borde de redan planerat för bemanningen under sommaren. Men vad gäller egentligen om så inte har skett?

Nyligen sade Vårdförbundet nej till att teckna ett tillfälligt centralt semesteravtal med SKR och Sobona för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag med anledning av Coronapandemin. Anledningen till vårt nej var att arbetsgivarna ville kunna förlägga huvudsemestern även till december och att kompensationen för att göra det var alldeles för låg. Dessutom fick vi inte några garantier för att alla skulle få semester under semesteråret.

Enligt 12 § semesterlagen ska semesterledigheten normalt förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Denna semesterperiod kallas ofta för sommarsemester eller huvudsemester. Även enligt kollektivavtalet AB, Allmänna bestämmelser, ska arbetsgivaren eftersträva att varje arbetstagare i första hand får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti. Vårdförbundet Jämtland har framfört till arbetsgivarna att våra medlemmarna skall ha 4 veckors sammanhängande semester under juni-augusti enligt ovan.

Om arbetsgivaren vill förskjuta semesterperioden

Om arbetsgivaren vill förlägga semestern till maj eller september krävs att arbetsgivaren först förhandlat om det med Vårdförbundet. Vårdförbundet Jämtland har hos vissa arbetsgivare kallats till förhandling men vi har inte gått med på att lägga semestern på annan period än juni -augusti.

I undantagsfall kan arbetsgivaren förlägga huvudsemestern även till perioden oktober-december. Då krävs ett lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet eller att du själv har begärt att semester ska förläggas till denna period och att du och din arbetsgivare sedan kommer överens om det. Om arbetsgivaren vill förlägga huvudsemestern helt eller delvis till perioden oktober-december krävs det särskilda skäl. En pågående pandemi innebär inte att det automatiskt föreligger särskilda skäl. Vårdförbundet Jämtland kommer inte teckna lokala kollektivavtal angående detta då vår huvudinriktning är att våra medlemmar behöver sin sommarsemester för vila och återhämtning.

I normala fall enligt semesterlagen samt AB skall semester meddelas 2 månader innan semestern, vid undantag önskvärt med minst 1 månads varsel. Vår ingång är att i rådande läge senast 1 månad innan semester skall man ha fått besked.

Vad bör jag tänka på om arbetsgivaren vill att jag flyttar min semester eller arbetar mer i sommar?

Om arbetsgivaren har svårt att förlägga semestern under semestermånaderna och inte kommer överens med Vårdförbundet lokalt, kan arbetsgivaren vända sig direkt till dig med frågan om du vill ändra i din semesterförläggning eller kanske ta extrapass för att täcka upp för kollegor som är lediga. Många arbetsgivare brukar komma med så kallade ”semestererbjudanden”, där man ger extra ersättning för att locka personal att jobba extrapass under sommaren och flytta semesterveckor utanför semestermånaderna. Om du får frågan det är det några saker du bör tänka på:

  • Är du verkligen beredd att avstå från ledighet i sommar? Om du redan haft ett pressat år bakom dig kanske ledigheten är mer värd än extra pengar?
  • Ta reda på vad arbetsgivaren erbjudit tidigare år (t ex Region Jämtland Härjedalen 12000 kr/vecka) för flyttade semesterveckor, extrapass och övertid. Rimligtvis borde extrapass, övertid och flyttad semestervecka i år vara värd ännu mer?
  • Om du är beredd att avstå från ledighet – förhandla! Du har en eftertraktad kompetens och arbetsgivaren ett stort behov.
  • Ta hjälp av din förtroendevalda på arbetsplatsen eller Vårdförbundet Direkt för att resonera kring återhämtning kontra extra ersättningar och nivåerna på dessa. Du når Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Löneöversyn 2020

Lönerevisionerna 2020 har kommit olika långt i olika delar av länet och i olika verksamheter.

Vi håller fortsatt i våra mål utifrån vårt centrala löneavtal HÖK 19. Särskilt yrkesskickliga ska fortsatt prioriteras och målet är fortfarande att de ska ha 10 000 mer i månaden under avtalsperioden. Samtidigt vill vi att alla medlemmar ska ha en god löneutveckling.

Med tanke på de insatser som våra medlemmar gör under pågående pandemi är det inte mer än rimligt att arbetsgivarna gör ordentliga lönesatsningar på framför allt särskilt yrkesskickliga men även på övriga medlemmar. Den stora uppskattning arbetsgivarna nu ger uttryck för ska också synas på lönen.

Löneöversyn gäller från 1 april 2020 och betalas ut retroaktivt från detta datum för de som inte fått ny lön om inget annat avtalas.

Status i löneöversynen inom Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen

Löneöversynen är pågående men det är olika hur långt i processen man kommit. Löneutbetalning planeras till oktoberlönen.

Kommunerna

Här har vi kommit olika långt, en del är färdiga medan andra inte är påbörjade ännu. För att få tydligare svar kan du kontakta din lokalt förtroendevalda.