Linda Fahlén och Linda Magnusson tog hem priset med 5000 kronor för bästa C-uppsats.

Detta tack vare ett intressant och högst relevant ämne – patienters upplevelse av bemötande inom psykiatrin. Bra jobbat önskar Vårdförbundet Jämtland

Motivering

"Denna litteraturstudie beskriver hur patienter med psykisk ohälsa upplever negativa attityder vid mötet med sjuksköterskor. Författarnas slutsats är att patientens erfarenheter och uppfattningar om stigma är den viktigaste kunskapskällan för att förebygga motsatsen. Ett gott exempel på värdet av personcentrerad vård."

Linda Fahlén

Bra jobbat önskar Vårdförbundet Jämtland!