På grund av coronapandemin har många medlemmar och förtroendevalda i Vårdförbundet under våren berörts av omorganisationer och omflyttningar av personal.

Rapporter inkommit att vissa arbetsgivare har omflyttat personal igen på grund av coronapandemin. Vi har fått rapporter om att dessa ibland genomförts utan att personalen givits möjlighet till inflytande i besluten.

Om arbetsgivaren har behov av att förflytta personal mellan olika enheter eller avdelningar är det fråga om en organisationsförändring. Då ska arbetsgivaren före beslut förhandla med Vårdförbundet om verksamhetsförändringarna enligt 11 § MBL. Förändringen ska också hanteras enligt arbetsmiljölagen innan beslut fattas och verkställs.

MBL medger endast undantagsvis att arbetsgivaren på grund av akuta omständigheter kan förhandla först i efterhand. Om arbetsgivaren hävdar det, eller inte vill förhandla alls, ska du kontakta Vårdförbundets avdelning Jämtland.

Flytt av personal mellan två avdelningar/arbetsplatser betyder att arbetsgivare gör organisationsförändringar som ska förhandlas och riskbedömas vid båda arbetsplatserna.

  • Så sammanfattningsvis är det viktigt att kontakta Vårdförbundet avdelning Jämtland om ovanstående uppkommer. Oavsett om det är frivillig omplacering eller inte.

Graviditet och coronapandemin
Arbetsmiljöverket har 2020-11-23 efter begäran från skyddsombud inom Vårdförbundet kommit med beslut som trätt i kraft 25 nov 2020 för Region Värmland. Detta beslut innebär vite av 150 000 kr för varje tillfälle som en gravid arbetstagare, som har informerat sin arbetsgivare om graviditeten, arbetar med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av SARS-CoV-2 (Covid-19).
Viktigt är alltså att informera arbetsgivaren om graviditet så att arbete med patienter som är bekräftade eller misstänkt smittade ej utförs. Om oklarheter skulle uppstå är det viktigt att kontakta Vårdförbundet avdelning Jämtland.

Styrelsen avdelning Jämtland
Vid frågor ring ordförande Roger Bergebo tel. 063-142932